Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101045912014Biyolojik Moleküllerin Termal ve Spektroskopik Özellikleri ISeçmeli116
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Biyolojik moleküllerin termal ve spektroskopik özelliklerinin belirlenmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. İpek ŞAHİN
Öğrenme Çıktıları
1Biyolojik moleküllerin atom ve molekül yapısını öğrenebilme.
2Biyolojik moleküllerin incelenmesinde fizik yasalarını uygulayabilme.
3Enerji kavramını biyolojik sistemlere uygulayabilme.
4Işınımın madde ile etkileşimlerini kavrayabilme.
5Termal analiz ve spektroskopi tekniklerini öğrenebilme.
6Bu tekniklerle ilgili analiz tiplerini değerlendirebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Canlıların Atomik ve Moleküler İçeriği, Molekül İçi ve Moleküller Arası Bağlar, Biyolojik Makromoleküller, Biyolojik Sistemlerde Enerji Dönüşümleri, Termal Yöntemler, Spektroskopide Temel Kavramlar ve Spektroskopi Çeşitleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Canlıların atomik ve moleküler içeriği, molekül içi ve moleküller arası bağlar
2Kuvvetli etkileşimler, zayıf etkileşimler, hidrojen bağı, hidrofobik etkileşimler
3Biyolojik moleküller, aminoasitler, peptit bağı
4Proteinler, nükleik asitler, lipitler
5Biyolojik sistemlerde enerji dönüşümleri
6Termodinamiğin birinci yasası, termodinamiğin ikinci yasası
7Gibbs serbest enerjisi, faz geçişleri
8Ara sınav
9Biyomoleküler sistemlerde enerji aktarımı
10Reaksiyonlar ve kataliz etkisi, insanda enerji gereksinimi
11Termal yöntemler
12Sıcaklık ile bir sistemin kütle, reaksiyon hızı veya hacim gibi bazı özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi
13Faz dönüşümlerinin araştırılması
14Yapı dönüşümleri, kalite kontrol-saflık tayini, kalitatif ve kantitatif analiz
15Maddelerin termal karekterizasyonu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Differential Thermal Analysis, V.1, Mackenzie, R.C., Academic Press, London and New York, 1970. 2. Thermal Analysis, Slode, P.E., Jenkins, L.T., V.1, Marcel Dekker Inc., New York, 1986. 3. Iaın D.Campbell, Raymond A. Dwek, 1994, Biological Spectrsocopy, Benjamin/Cumming Publishing Company
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama23060
Proje Sunma212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma16060
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma17070
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)238
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ155444354334
ÖÇ255444354334
ÖÇ355444354334
ÖÇ455444354334
ÖÇ555444354334
ÖÇ655444354334
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr