Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101045902014Biyolojik Moleküllerin Termal ve Spektroskopik Özellikleri IISeçmeli126
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Biyolojik moleküllerin termal ve spektroskopik özelliklerinin belirlenmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Yrd. Doç. Dr. İpek ŞAHİN
Öğrenme Çıktıları
1Biyolojik moleküllerin atom ve molekül yapısını öğrenebilme.
2Biyolojik moleküllerin incelenmesinde fizik yasalarını uygulayabilme.
3Enerji kavramını biyolojik sistemlere uygulayabilme.
4Işınımın madde ile etkileşimlerini kavrayabilme.
5Termal analiz ve spektroskopi tekniklerini öğrenebilme.
6Bu tekniklerle ilgili analiz tiplerini değerlendirebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Canlıların Atomik ve Moleküler İçeriği, Molekül İçi ve Moleküller Arası Bağlar, Biyolojik Makromoleküller, Biyolojik Sistemlerde Enerji Dönüşümleri, Termal Yöntemler, Spektroskopide Temel Kavramlar ve Spektroskopi Çeşitleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bir maddenin veya bu maddenin türevlerinin belli bir sıcaklık programı altında özelliklerinde meydana gelen değişiklerin incelenmesi
2Tepkimede absorplanan veya açığa çıkan ısının ölçülmesi
3Çeşitli malzemelerin tanınması, sıcaklığa bağlı karakteristik davranışlarının ve özelliklerinin belirlenmesi
4Kütle değişimi, dekompozisyon, termal kararlılık
5Termal bozunma, oksidasyon, dönüşüm entalpisi
6Spesifik ısı (Cp), faz geçiş sıcaklıkları
7Cam geçiş sıcaklığı, kristalizasyon davranışları, analizleri
8Ara sınav
9Spektroskopide temel kavramlar
10Elektromanyetik ışınım ve özellikleri, ışınımın dalga karakteri, girişim ve kırınım
11Çok sayıda atom veya molekülün enerji dağılımı, ışınımın madde ile etkileşmesi
12Atomik ve moleküler enerji geçişleri, absorblama olayı ve absorblama türleri
13Infrared teori, titreşim çeşitleri ve seçimlilik kuralları
14Grup frekanslarını etkileyen faktörler, infrared spektrofotometresi
15Örnek hazırlama ve ölçme tekniği, infrared spektroskopisinin uygulamaları
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Differential Thermal Analysis, V.1, Mackenzie, R.C., Academic Press, London and New York, 1970. 2. Thermal Analysis, Slode, P.E., Jenkins, L.T., V.1, Marcel Dekker Inc., New York, 1986. 3. Iaın D.Campbell, Raymond A. Dwek, 1994, Biological Spectrsocopy, Benjamin/Cumming Publishing Company
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama23060
Proje Sunma212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma16060
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma17070
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)238
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ155444354334
ÖÇ255444354334
ÖÇ355444354334
ÖÇ455444354334
ÖÇ555444354334
ÖÇ655444354334
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr