Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101045992016İleri Atom ve Molekül FiziğiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Atom fiziğinin temel kavramlarının tek elektronlu atom ile tanımlanması. Çok elektronlu atomları ve çözümleme yöntemlerini öğrenmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Cemal PARLAK
Öğrenme Çıktıları
1Atom Fiziğinin temel kavramlarının tek elektronlu atom ile tanımlanması
2Tek elektronlu atom ile elektromagnetik alan etkileşimini kavramak
3Temel kavramların iki elektronlu atomlar için tanımlamasını yapmak
4iki elektronlu atomların elektromagnetik alan etkileşiminin incelenmesinin yapılabilmesi
5Çok elektronlu atomları tanımak ve bunların çözüm yöntemlerini bilmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders tek elektronlu ve çok elektronlu atomik yapıları ve bunların elektromanyetik alanla etkileşimini içermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş
2Elektron, foton ve atomlar
3Kuantum mekaniğinin temelleri
4Bir elektronlu atomlar
5Bir elektronlu atomların elektromagnetik ışınımla etkileşmesi
6Bir elektronlu atomlar: ince yapı, aşırı ince yapı ve dış elektrik ve magnetik alanla etkileşmesi
7İki elektronlu atomlar için Schördinger Dalga denklemi, Spin Dalga Fonksiyonları ve Pauli ilkesinin rolü, iki elektronlu atomların taban durumu
8Arasınav
9Bağımsız parçacık modeli, iki elektronlu atomlartın taban durumu, uyarılmış durumları, Auger olayı
10Merkezcil alan yaklaşımı, Elementlerin periyodik sistemi
11Thomas-Fermi atom modeli, Hartree-Fock yöntemi ve öz uyumlu alan, Merkezcil alan yaklaşımına düzeltmeler
12Çok elektronlu atomların elektromagnetik alanla etkileşmesi: seçim kuralları, Alkalilerin spektrumları, Helyum ve Toprak Alkaliler
13Çok elektronlu atomların elektromagnetik alanla etkileşmesi: Çoklu yapı, Zeeman olayı, Karesel stark olayı, X-ışını spektrumu
14Moleküler yapı: genel doğası, iki atomlu moleküller için Born Oppenheimer ayırması, dönme ve titreşim hareketleri
15Moleküler yapı: iki atomlu moleküllerin elektronik yapısı, çok atomlu moleküllerin yapısı
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Erol Aygün ve Mehmet Zengin.(1992), ‘’Atom ve Molekül Fiziği’’ Ankara Bizim Büro Basımevi. 2. Atom ve Molekül Fiziği (Çeviri: F.Köksal ve H.Gümüş) Bilim Yayıncılık, Ankara,1999.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Belirsiz
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rapor Hazırlama22550
Rapor Sunma212
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma16060
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma17070
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ144111311111
ÖÇ244111311111
ÖÇ344111311111
ÖÇ444111311111
ÖÇ544111311111
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr