Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101045892018Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri ISeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu ders öğrencileri için Yüksek Sıcaklık Süperiletkenleri I dersi olarak düzenlenmiştir. Dersin amacı, öğrencilere Yüksek Sıcaklık Süperiletkenlerinin temel prensipleri ve içerikleri konusunda açık ve mantıklı bilgiler sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mustafa TEPE
Öğrenme Çıktıları
1Yüksek sıcaklık süperiletkenlerini kavrayabilme
2Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin kristal yapısını kavrayabilme
3Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin teorisini kavrayabilme
4Yüksek sıcaklık süperiletken bileşiklerinin özelliklerini kavrayabilme
5Ginzburg-Landau teorisini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Süperiletkenliğinn özeti, Yüksek sıcaklık süperiletkenlerinin bulunması ve fiziksel özelliklşeri, Yüksek sıcaklık süperiletken bileşiklerin stokiyometrisini, karistal yapısını ve süperiletken parametrelerini ortaya koymak.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Süperiletkenliğe giriş, DC elektriksel direnç,Mükemmel diamanyetizma
2Enerji aralığı, elektron ve fonon etkileşmesi ve Cooper çifti
3BCS Teorisi Tip II süperiletkenler
4Tip II süpoeriletkenlerin teorisi Ginzburg- Landau teorisi
5Mikroskopik teori
6Josephson etkisi
7Kuantum etkiler
8Arasınav
9Kristalografi, perovskite yapı
10BaPb1-xBixO3 sistemi
11La2-xMCuO4-y (M=Ba, Sr) sistemi
12Ba2-xLa1-xCu3Oy sistemi
13Bi2Sr2Ca1Cu2Oy sistemi
14Bi2-xPbxSr2Ca2Cu3Oy sistemi
15YBa2Cu3Oy sistemi
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
High Temperature Superconductivity; Edit by Jeffrey W. Lynn, Springer-Verlag, 1990
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Hazırlama520100
Proje Sunma5525
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)241
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
ÖÇ151525541111
ÖÇ251525541111
ÖÇ351525541111
ÖÇ451525541111
ÖÇ551525541111
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr