Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101075261998Graf Teorisine Algoritmik YaklaşımSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Graflardaki temel kavramları ve onlara ait problemlerin çözüm algoritmalarını kavramak amaçtır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Pinar DUNDAR
Öğrenme Çıktıları
1.problemi grafla modelleyebilme
2problemi uygun bir graf algoritması ile çözebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Grafta erişilebilirlik ve erişim. Bunların matrisleri. Grafın bağlantılılığı. Yönlü graflarda maximal bileşenler ve hesaplama algoritmaları..Bazlar.Grafın bağımsız kümesi , örtü kümesi ve baskın kümesi . Graflarda tepe ve ayrıt boyama.Bu kavramlara dayanan problemler ve çözüm algoritmaları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Grafta erişim ve erişilebilirlik tanımı, uygulamaları
2Grafın matrisleri ve erişebilirlikte kullanımı
3Erişim ve erişebilirliğin algoritmik hesaplanması
4Grafın bağlantılılığı
5Yönlü grafta maximal bağlantılı bileşenlerin hesaplanması
6Bir grafın bazları
7Grafta bağımsız küme tanımı uygulamaları
8Ara sınav
9Bağımsız küme probleminin algoritmik çözüm
10Grafın örtü kümesi tanımı uygulamaları
11Örtü probleminin çözüm algoritması
12Grafta baskın küme tanımı uygulamaları
13Baskın küme probleminin algoritmik çözümü
14Graflarda tepe ve ayrıt boyama.tanımları , uygulamaları
15Graflarda tepe ve ayrıt boyama.probleminin algoritmik çözümü.
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Chiristofides,N.,“Graph Theory: An Algorithmic Approach”, Academic Press, London, (1975)
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Soru-Yanıt14342
Rapor Hazırlama250100
Rapor Sunma122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)234
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr