Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101075282002Extramal Problemler ve Özel GraflarSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, Extramal Problemlerin ve Özel graf tiplerinin öğretilmesidir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Alpay KIRLANGIÇ
Öğrenme Çıktıları
1Extramal Problemlerin öğrenilebilmesi
2Özel graf tiplerinin öğrenilebilmesi
3Graf işlemleri ile yeni grafların oluşturulabilmesi ve özelliklerinin incelenebilmesi
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Extremal Problemler (Turan’ın Teoremi, Kafesler, Ramsey Teorisi). Sayma (Counting) Problemleri. Perfect graflar. Split Graflar. Permutation graflar. Cayle’nin Dallanmış Ağaç Formülü. Grafların Etiketlenmesi. Sihirli Graflar ve Sihirli Kareler. Sihirli Ağaçlar. Tutucu (conservative) graflar. Planar graflar ve 4 renk problemi. Graf işlemleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Extremal problem tanımı
2Turan’ın Teoremi
3Kafesler
4Ramsey Sayıları
5Ramsey Sayıları (Devam)
6Sayma Problemleri
7Arasınav
8Perfect Graflar, Split Graflar ve Permutation graflar
9Grafların etiketlenmesi ve Sihirli graflar
10Tutucu graflar
11Soru çözümü
12Grafların boyanması ve eşlemeler
13Planar graflar ve dört renk problemi
14Graf işlemleri
15Soru çözümü
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Hartsfield, N. & Ringel, G. ; Pearls in Graph Theory, 1990, Academic Press 2) Chartrand, G., Lesniak L., 1996. “Graphs and Digraphs”.Wadsworth Inc., ISBN : 0534063241 3) Buckley, F., Harary F., 1990. “Distance in Graphs”. Perseus Books, ISBN: 0201095912 4) Bondy, J. A., 1976. “Graph Theory with Applications”. Elsevier Science Ltd, ISBN: 0444194517 5) West, B. Douglas, Introduction to Graph Theory, 2001, Prentice Hall, ISBN: 0130144002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü41040
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma42080
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)248
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1     3   4     
ÖÇ2     3   4     
ÖÇ3           4 4 
ÖÇ4               
ÖÇ5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr