Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101075351998Doğrusal Makinalar ve Cebirsel Kodlama TeorisiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Cebirsel yapılar ve bilgisayar bilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Pinar DUNDAR
Öğrenme Çıktıları
1bilgisayar tasarımı ve cebir ilişkisini kavrayabilme
2cebirin bilgisayar bilimlerindeki uygulamalarını kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Halkalar ve Bool cebiri , yarı grup ve grup, grup teori uygulamaları , kafesler,Doğrusal makineler,Cebirsel kodlama teorisi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Halka tanımı ve Bool cebiri
2Boole cebirinin temel teoremleri
3Boole fonksiyonlar
4Vedensel ve yadansal formlar
5asıl asal bileşenler ve minimal çarpımlar toplamı
6Grup, yarı grup
7Cyclic grup ve yarı grup
8Ara sınav
9Kafes tanımı ve temel teoremler
10Hamming ve genişletilmiş Hamming codları
11Doğrusal makineler ,kayan kayıtlar
12Doğrusal makinelerin minimizasyonu
13Cebirsel kodlama
14Cyclic kodlar,BCH kodları
15Ikili BCH kod cözücüleri
16Yarıyıl sonu sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dornhoff,L.L.-Hohn,F.E.,Applied modern algebra,Mc millan publ.,Newyork,1978
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Tartışma14342
Soru-Yanıt14342
Rapor Hazırlama250100
Rapor Sunma122
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)234
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1               
ÖÇ2               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr