Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9101075292013İletişim Ağları ve ZedelenebilirlikSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bir G grafı ile modellenen iletişim ağlarının zedelenebilirlik değerini veren bazı zedelenebilirlik ölçümlerini incelemektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Alpay KIRLANGIÇ
Öğrenme Çıktıları
1İletişim ağlarının zedelenebilirlik kavramının öğretilebilmesi
2Zedelenebilirlik ölçümü için kullanılabilecek ölçümlerin öğretilebilmesi
3Zedelenebilirlik ölçümleri arasında karşılaştırmalar yapılabilmesi
4
5
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
İletişim ağları ve birleştirilmişlik (connectivity). k-birleştirilmiş ve k-ayrıt-birleştirilmiş graflar. Mengers Teoremi. İletişim ağlarında zedelenebilirlik kavramı. Bütünlük (Integrity) ölçümü. Ayrıt bütünlük (edge integrity) ölçümü. Komşu bütünlük (neighbor integrity) ölçümü. Dayanıklılık (scattering) sayısı. Edge dayanıklılık (edge scattering) sayısı. Zedelenebilirlik Ölçümleri arasındaki ilişkiler.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1İletişim Ağları ve Birleştirilmişlik (connectivity)
2k-birleştirilmiş ve k-ayrıt-birleştirilmiş Graflar
3Mengers Teoremi
4Birleştirilmişlik İçin Problemler
5İletişim Ağlarında Zedelenebilirlik ve Zedelenebilirlik Ölçümü Nedir?
6Bir Zedelenebilirlik Ölçümü Olarak Birleştirilmişlik (connectivity) Yeterli mi?
7Bütünlük (integrity) Ölçümü
8Arasınav
9Bütünlük (integrity) Ölçümü
10Ayrıt Bütünlük (Edge integrity) Ölçümü
11Komşu Bütünlük (Neighbor integrity) Ölçümü
12Dayanıklılık (Scattering) Sayısı
13Ayrıt Dayanıklılık (Edge - Scattering) Sayısı
14Zedelenebilirlik Ölçümleri Arasındaki İlişkiler
15Zedelenebilirlik Ölçümleri Arasındaki İlişkiler
16Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1) Hartsfield, N. & Ringel, G. ; Pearls in Graph Theory, 1990, Academic Press 2) Chartrand, G., Lesniak L., 1996. “Graphs and Digraphs”.Wadsworth Inc., ISBN : 0534063241 3) Buckley, F., Harary F., 1990. “Distance in Graphs”. Perseus Books, ISBN: 0201095912 4) Bondy, J. A., 1976. “Graph Theory with Applications”. Elsevier Science Ltd, ISBN: 0444194517 5) West, B. Douglas, Introduction to Graph Theory, 2001, Prentice Hall, ISBN: 0130144002
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav150
Ev Ödevi150
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Bütünleme Sınavı122
Derse Katılım14342
Problem Çözümü41040
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma42080
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)248
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
ÖÇ1     3         
ÖÇ2     3         
ÖÇ3               
ÖÇ4               
ÖÇ5              5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr