Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102025081998Böcek EtolojisiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; böceklerin değişik davranışları örneklerle açıklanarak bu davranışlardan tarımsal savaşta ve bilimsel çalışmalarda nasıl yararlanılabileceği becerisini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yusuf KARSAVURAN
Öğrenme Çıktıları
1Zararlılarla karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilmede populasyon özelliklerinden yararlanabilme ve çözüm üretebilme,
2Zararlıların davranış özellikleriyle ilgili bilgileri tarımsal savaşta kullanabilme,
3Konu ile ilgili makale, proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme
4Ekolojik faktörlerle zararlıların davranışı arasındaki ilişkiyi kurabilme,
5Davranışın temel kuram ve kavramlarının tarımsal zararlılara uyarlanabilmesi,
6Davranışla ilgili bilgileri zararlılar ve bitki koruma açısından yorumlayabilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Davranışın tanımı ve önemi,- Böcek davranışlarını etkileyen faktörler,- Böceklerde görülen davranış çeşitleri,- Bazı böcek davranışlarına ait örnekler,- Böcek davranışlarının kendileri açısından önemi,- Böcek davranışlarının diğer türler açısından önemi,- Böcek davranışlarının bitki koruma açısından önemi,- Bilimsel çalışmalarda böcek davranışlarından yararlanma olanakları,- Bitki korumada böcek davranışlarından yararlanma olanakları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Davranışın tanımı ve genel kavramlar
2Böcek davranışlarını etkileyen faktörler
3Böceklerde görülen davranış çeşitleri
4Böceklerde görülen davranış çeşitleri
5Bazı böcek davranışlarına ait örnekler
6Bazı böcek davranışlarına ait örnekler
7Böcek davranışlarının kendileri açısından önemi
8Ara Sınav
9Böcek davranışlarının diğer türler açısından önemi
10Böcek davranışlarının diğer türler açısından önemi
11Böcek davranışlarının bitki koruma açısından önemi
12Bilimsel çalışmalarda böcek davranışlarından yararlanma olanakları
13Bitki korumada böcek davranışlarından yararlanma olanakları
14Bitki korumada böcek davranışlarından yararlanma olanakları
15Dönem ödevi ve rapor hazırlama, değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Karsavuran, Y., Böcek Etolojisi, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notları, Ege Üniv. Ziraat Fak., Bornova, İzmir, 95 s., 2010. Yardımcı Kitaplar: 1. Bailey, W. J., Ridsdill-Smith, J., Reproductive Behaviour of Insect, Chapman&Hall, London, 339, 1991. 2. Çanakçıoğlu, H., Mol, T., Böceklerde Davranış, İ. Ü. Yay. No.: 4273, Fen Bil. Enst. Yay. No: 11, İstanbul, 233 s., 2001. 3. Slater, J. B., Essentials of Animal Behaviour, Cambridge University Press, Cambridge, 233 pp., 2005. 4. Şahin, R., Hayvanlarda Sosyal Davranışlar, Hatipoğlu Yayınevi, Ankara, 219 s., 1986.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz515
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11515
Rapor Sunma155
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)245
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr