Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102025201998Hastalıklarla Biyolojik SavaşSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencinin ekolojik sistemde yer alan mikroorganizmalar ve bitki arasında gerçekleşen tüm etkileşimleri karşılaştırabilmesini, mikroorganizmaların parazitik olmayan davranışlarını gözlemleyebilmesini, patojen olan türlerle etkileşimleri sonucunda hastalık olgusundaki değişikliklerin nedenlerini ve sonuçlarını analiz edebilmesini, hastalık etmenlerine karşı biyolojik olarak başarı kazanmış mikroorganizmaların sınıflandırmasını ve yorumlamasını sağlamaktır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Figen YILDIZ
Öğrenme Çıktıları
1Patojenlerle biyolojik savaşımda etkileşim mekanizmalarını gözlemleme
2Biyolojik savaşımda başarı kazanmış örnekleri analiz etme ve yorumlama
3Biyolojik savaşımın genel tanımlarını ve tarihsel gelişimini değerlendirebilme
4Biyolojik savaşımın ekolojik temellerini analiz etme
5Biyolojik savaşımda başarılı olmak için yapılması gerekenler konusunda yorum getirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Haftalık olarak verilen ders içeriklerinin önceden okunması
Dersin İçeriği
Biyolojik savaşım hakkında genel bilgiler, tanımlar, biyolojik savaşımın ekolojik temelleri, Patojenlerle biyolojik savaşımın yolları: doğrudan ve dolaylı etkileme yoluyla etkileşimler, konukçu-patojen etkileşiminden örnekler: rizosferdeki,fillosferdeki ve hasat sonrası hastalık etmenleri ile etkileşimler, yabancı otlarla biyolojik savaşım, biyopestisitler ve gelecekteki beklentiler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Biyolojik savaşım nedir?genel tanıtım
2Tanımlar: patojen ve antagonist kavramları, biyolojik savaşımın tarihçesi
3Mikroorganizmalar arasındaki doğrudan etkileşim yolları: rekabet ve parazitizm v.d.
4Mikroorganizmalar arasındaki doğrudan etkileşim yolları: rekabet ve parazitizm v.d.
5Mikroorganizmalar arasındaki dolaylı etkileşim yolları: dayanıklılığın uyarılması v.s.
6Rizosfer kaynaklı hastalıklarla biyolojik savaşım, örnekler
7Rizosfer kaynaklı hastalıklarla biyolojik savaşım, örnekler
8Ara sınav
9Fillosfer kaynaklı hastalıklarla biyolojik savaşım, örnekler
10Fillosfer kaynaklı hastalıklarla biyolojik savaşım, örnekler
11Hasat sonrası hastalıklarla biyolojik savaşım
12Yabancı otlarla biyolojik savaşım
13Biyopestisitler
14Biyolojik savaşımdan beklenenler
15Ödev sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
F.Yıldız, 2008. Hastalıklarla Biyolojik savaş ders notu, 65 pp. Cook,J.R.,K.F.Baker,1983. The nature and Practice of Biological Control, CambridgeUniversity Pres, APS,St Paul Minnesota,pp 539.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Tartışma14228
Rapor Hazırlama12020
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)238
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ112312422
ÖÇ221344434
ÖÇ343334433
ÖÇ454114333
ÖÇ533445444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr