Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102025422006Böcek FizyolojisiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin böcek fizyolojinin amacını ve kapsamını, böceklerde gelişme, büyüme, üreme konularını öğrenmelerini ve bu özelliklerini etkileyen çevre şartlarını, solunum, sindirim, dolaşım ve sinir sistemi şekillerini, ölçülerini ve biyokimyasını kavramalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Associate Prof. Dr. Ferit TURANLI
Öğrenme Çıktıları
1Böcek fizyolojisinin amacını ve kapsamını bilmek.
2Böceklerin besin gereksinimlerini öğrenmek.
3Böcek fizyologlarının gereksinimlerini bilmek.
4Böceklerdeki sistemlerin fizyolojilerini kavramak.
5Böcek derisinin ve kütikulanın yapısını ve görevini öğrenmek.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
- Fizyolojinin genel tarifi ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi, fizyolojinin ve böcek fizyolojisinin tarihçesi, böcek fizyologlarının gereksinimleri.- Derinin yapısı ve fizyolojisi.- Böceklerde renk oluşumu ve böceklerde renk değişimleri.- Böceklerde dolaşım fizyolojisi.- Solunum sistemi fizyolojisi.- Sinir sistemi ve duyu organları fizyolojisi.- Sindirim sistemi fizyolojisi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Fizyolojinin genel tarifi ve diğer bilim dallarıyla ilişkisi, fizyolojinin ve böcek fizyolojisinin tarihçesi
2Böcek fizyologlarının gereksinimleri, deri fizyolojisi, derinin genel tarifi, kütikulanın genel yapısı
3Kütikulanın genel yapısı
4Hypodermis
5Böceklerde renk oluşumu ve böceklerde renk değişimleri
6Böceklerde dolaşım fizyolojisi
7Kan dolaşımı ile ilgili bazı fiziksel ve kimyasal özellikler
8Ara sınav
9Solunum fizyolojisi
10Böceklerde solumla ilgili diğer organlar
11Sinir sistemi ve duyu organları fizyolojisi
12Sindirim sistemi fizyolojisi
13Böceklerin besin gereksinimleri
14Dönem ödevi
15Proje sunumu
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders notları öğretim üyesi tarafından sağlanmaktadır.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz6318
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11010
Proje Sunma11515
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14545
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)249
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr