Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102025502008Entomolojide Örnekleme İlke ve YöntemleriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; kültür bitkilerinde zarar yapan böceklerin örneklenmesiyle ilgili temel kavramların ve yöntemlerin öğretilmesi ve bu bilgilerden bitki korumada nasıl yararlanılabileceği becerisini kazandırmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Yusuf KARSAVURAN
Öğrenme Çıktıları
1Örnekleme ilke ve yöntemlerinin temel kuram ve kavramlarını tarımsal zararlıların populasyon takibine uyarlanabilmesi,
2Örnekleme ilke ve yöntemlerini zararlının özelliklerine ve çevre koşullarına göre belirleyebilme,
3Örnekleme ilke ve yöntemlerinden elde edilen bilgileri tarımsal savaşta kullanabilme,
4Zararlılarla karşılaşılan sorunların çözümü için yeni yaklaşımlar geliştirebilmede örnekleme ilke ve yöntemlerinden yararlanabilme ve çözüm üretebilme,
5Örnekleme ilke ve yöntemlerinden elde edilen bilgileri zararlılar ve bitki koruma açısından yorumlayabilme
6Konu ile ilgili makale, proje ve rapor oluşturabilme ve bunları değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Örnekleme ilke ve amaçları,Bitki korumada örneklemenin önemi,Örneklemenin programlanması,Örneklemeyi etkileyen faktörler,Örneklemelerde uygulanan teknik ve kullanılan araçlar,Örnekleme tipleri,Örnekleme yöntemleri
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Örnekleme ilke ve amaçları
2Bitki korumada örneklemenin önemi
3Örneklemenin programlanması
4Örneklemeyi etkileyen faktörler
5Örneklemeyi etkileyen faktörler
6Örnekleme teknikleri ve kullanılan araçlar
7Örnekleme teknikleri ve kullanılan araçlar
8Ara Sınav
9Örnekleme tipleri
10Örnekleme tipleri
11Örnekleme yöntemleri
12Örnekleme yöntemleri
13Örnekleme yöntemleri
14Tarımsal savaşta örnekleme yöntemlerinin önemi
15Dönem ödevi ve rapor hazırlama, değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: Karsavuran, Y., Entomolojide Örnekleme İlke ve Yöntemleri, Basılmamış Yüksek Lisans Ders Notları, Ege Üniv. Ziraat Fak., Bornova, İzmir, 74 s., 2010. Yardımcı Kitaplar: 1. Bora, T., Karaca, İ., Kültür Bitkilerinde Hastalığın ve Zararın Ölçülmesi, E. Ü. Zir. Fak Yard. Ders Kit, Yayın No. 167, Bornova, 43 s., 1970. 2. Dent D., Insect Pest Management, CAB International Wallingford, 604 pp., 1991. 3 Karaca, İ., Özgökçe, M.S., Şenal, D., Entomolojide Populasyon Takibi ve Örnekleme Yöntemleri, SDÜ. Ziraat Fak. Yayınları No. 16, Isparta, 68 s., 2002. 4. Önder, F., Hayvansal Zararlıların Populasyon Ekolojisi, Meta Basım, Bornova, İzmir, 94 s., 2004.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz515
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama11010
Rapor Sunma155
Bireysel Çalışma148112
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)230
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2        
ÖÇ3        
ÖÇ4        
ÖÇ5        
ÖÇ6        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr