Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102025572008Bitki Hastalıklarına Karşı Alternatif Savaş YöntemleriSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilere tarımda pestisit kullanımının yarattığı sorunları açıklamak ve bu sorunların azaltılmasında rol oynayacak, pestisitlere ve pestisit kullanımına alternatif madde ve yöntemleri öğretmektir. Bu konu henüz ders kitaplarında yer almadığı için ders notları bir başvuru kaynağı olacaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ersin ONOGUR
Öğrenme Çıktıları
1Dersi alan ögrenciler, son yıllarda sentetik pestisitlere alternatif olarak kullanılmaya başlanan, ilaçlama programlarına alınan ve böylelikle çevre baskısını azaltmaya yarayan çevre dostu yöntem ve maddeler hakkında bilgi sahibi olacaklar, bu sayede meslek yaşamlarında bu alternatif yöntemleri kullanma ve üreticiye önerme yeteneği kazanacaklardır.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Derste tarımda sentetik pestisitlerin yol açtığı sorunlar genel olarak tartışıldıktan sonra, alternatif madde ve yöntemlerin sınıflandırlmasına geçilmekte ve bitkilerde dayanıklılık uyarımı üzerinde durulduktan sonra toplam 9 madde ve yöntem detaylı olarak açıklanmaktadır. Ders genel bir değerlendirme ile sona ermektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş; Sentetik pestisitler ve sorunlar
2Tarif: Alternatif madde ve Yöntemler
3Bitki dayanıklılığının uyarılması
4Ozon-1
5Ozon-2
6Silikatlar
7Karbonatlar
8Hidrojen peroksit
9Arasınav
10Fosfor tuzları
11Yağlar
12Bitki ekstraktları
13Kompost
14Mikoriza
15Genel değerlendirme
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
•Yüksek lisans tezleri (S. İnci, H. Türküsay) ve bunlardan üretilmiş yayınlar •Doktora tezi ( İ.Yıldırım) ve bundan üretilmiş yayınlar •TÜBİTAK- BİDEP Projesi (B. Şin) ve bundan üretilmiş yayınlar •Anonymous, 2000. “Serada Organik Domates Yetiştiriciliği” (Editörler :Y. Tüzel, E. Onoğur) TÜBİTAK- TARP Yayınları. Ege Üniv. Ziraat Fak., İzmir, 2000. •Demir, S., E. Onogur, 1997. “Investigation on the effectiveness of sodium bicarbonate against powdery mildew on tomato grown in greenhouse.”Acta Horticulturae Nr.491. Proceedings of the ISHS Symposium on Greenhouse Management for Better Yield and Quality in Mild Winter Climates. 3 - 5 November 1997, Antalya, Turkey, p.449 - 452. •Onoğur, E., 1996. “Ekolojik Tarımda Bitki Koruma.” •İçinden:Ekolojik (Organik, Biyolojik) Tarım. Ed. U.Aksoy, A. Altındişli. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği, E.Ü. Basımevi-Bornova, 1996. •Onoğur, E., N. Çetinkaya, 1999. “Ekolojik Tarımda Bitki Korumanın Genel Ilkeler”. İçinden: "Ekolojik Tarım".Ekolojik Tarım Eğitimi Ders Notları. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü,E.Ü. Ziraat Fakültesi, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği. Kasım 1999-İzmir, s. 111 – 129
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Quiz122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma149126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)246
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr