Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102085062003Mikro Sulama Sistemlerinin Projelenmesi ve UygulamalarSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Mikro sulama sistemlerinden biri olan damla sulama sistemi için sistem tasarımı ve proje hazırlamayı öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Prof. Dr. Yasemin Senem Kukul Kurttaş
Öğrenme Çıktıları
1Bir damla sulama sistemi tasarımını yapabilme ve proje çizme
2Damla sulamaya ilişkin temel bilgileri edinme
3Ön projeleme faktörlerini hesaplayarak belirleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Damla sulama sistemi konusunda temel bilgiler, ön projeleme faktörleri, damla sulama sistemlerinin tasarımı, bir damla sulama sistemini tasarlayarak projesini çizme.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Damla sulamanın avantajları ve dezavantajları
2Damla sulama sistemi elemanları ve düzeni
3Damla sistemleri hidroliğiRehberli problem çözümü
4Damla sistemleri hidroliğiRehberli problem çözümü
5Net ve toplam sulama suyu gereksiniminin, sulama aralıklarının saptanmasıRehberli problem çözümü
6Damlatıcı seçimi ve sulama süresinin saptanmasıRehberli problem çözümü
7Lateral ve manifold boru hatlarının tasarımıRehberli problem çözümü
8Ara Sınav
9Ana boru hatlarının tasarımıRehberli problem çözümü
10Kontrol birimi unsurlarının seçimiRehberli problem çözümü
11Damla sulama sistemi kurulum düzeni
12Sitem bakımı ve filtrasyon
13Damla sulama sistemi ile gübrelemeRehberli problem çözümü
14Bir damla sulama parselinin tasarımına ilişkin örnekRehberli problem çözümü
15Bir damla sulama parselinin tasarımına ilişkin örnekRehberli problem çözümü
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı : Course book : 1. Yıldırım, O., 2003. “Sulama Sistemlerinin Tasarımı”, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Yayın No: 1536, Ders Kitabı No: 489, Ankara. 2. Finkel, H. J., (Ed.) 1982. “Handbook of Irrigation Technology”, (Volume I), CRC Pres, Inc., Boca Raton, Florida, USA Önerilen Kaynaklar: 1. Jensen, M.E., (Ed.) 1983. “Design and Operation of Farm Irrigation Systems”, ASAE, St. Joseph, Michigan 49085 USA 2. Benami, A. and Ofen, A., 1984. “Irrigation Engineering - Sprinkler, Trickle, Surface Irrigation Principles, Design and Agricultural Practices”, Irrigation Engineering Scientific Publication, Technion-Israel Institute of Technology, Technion City, Haifa, Israel 3200. 3. Cuenca R.H., 1989. “Irrigation System Design - An Engineering Approach”, Published by Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs, New Jersey 07632 USA
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü10330
Proje Hazırlama14040
Proje Sunma133
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma42080
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)239
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ155553533
ÖÇ245445533
ÖÇ353435533
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr