Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102085121998Tarla Sulama Sistemlerinin DeğerlendirilmesiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Sulama sistemlerinde işletme ve yönetimi değerlendirmede ve daha yüksek randımanlı ve ekonomik bir işletme için potansiyelini belirlemede kullanılan teknikleri öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr. Yasemin Senem Kukul Kurttaş
Öğrenme Çıktıları
1Sonuçları analiz ederek değerlendirebilme ve rapor halinde sunabilme
2Toprak nem içeriği, sulama yöntemleri, sulamada yeknesaklık ve randıman kavramlarını tanıyabilme
3Yağmurlama, damla, karık ve uzun tava sulama için işletme ve yönetimi değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Temel kavramlar ve tanımlar, tarla sulama sistemleri değerlendirme yöntemleri, yağmurlama sulama sistemlerinin değerlendirilmesi, damla sulama sisteminin değerlendirilmesi, karık sulama için değerlendirme, uzun tava yöntemiyle sulamada değerlendirme
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Temel kavramlar, terimler ve tanımlar
2Yağmurlama sisteminin değerlendirilmesi için arazide yapılması gereken ölçümler ve izlenecek yöntem, dağıtım yeknesaklığı, yeknesaklık katsayısının hesaplanması
3Potansiyel uygulama randımanı, uygulama randımanının belirlenmesiRehberli problem çözümü
4Analizler ve öneriler, değerlendirmeRehberli problem çözümü
5Damla sulama sisteminin değerlendirilmesi, gerekli veriler ve arazide ölçüm yöntemi
6Toplanan verileri kullanarak dağıtım randımanı, potansiyel uygulama randımanı ve uygulama randımanının hesaplanmasıRehberli problem çözümü
7Sonuçların analizi ve önerilerRehberli problem çözümü
8Ara sınav
9Karık sulama için değerlendirme, gerekli veriler ve arazide ölçüm yöntemi
10Dağıtım yeknesaklığı ve randıman hesaplamalarıRehberli problem çözümü
11Sonuçların değerlendirilmesiRehberli problem çözümü
12Uzun tava sulamasında değerlendirme, gerekli veriler ve arazide ölçüm yöntemi
13Verilerin kullanılması ve analiziRehberli problem çözümü
14Dağıtım yeknesaklığı ve randımanların belirlenmesiRehberli problem çözümü
15Sonuçların değerlendirilmesiRehberli problem çözümü
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı : Merriam, J.L., and Keller, J., 1978. “Farm Irrigation System Evaluation: A Guide for Management”. Utah State University, Department of Agricultural and Irrigation Engineering, Logan, Utah, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü9327
Rapor Hazırlama4624
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma42080
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)242
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1 5      
ÖÇ25 4555  
ÖÇ3        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr