Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102085021999Sulamada Deneme ve Değerlendirme YöntemleriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Belirli bir yöre ve bitki için optimum verim ve kalite yönünden uygun sulama programlarının ortaya konulmasında yürütülecek tarla denemelerinin planlanma esaslarının verilmesi amaçlanmaktadır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Ali UL
Öğrenme Çıktıları
1Bilimsel sonuç raporlarının hazırlanması
2Elde edilen verilerin istatistiksel analiz ve karşılaştırılması
3Sulama denemelerinde uygulanan temel deneme planları
4Sulama denemelerinde uygulanan yöntemler
5Sulama yönünden araştırma projelerinin hazırlanma tekniği
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sulamanın tanımı ve önemi, sulamanın yararları, sulama yönünden araştırma projelerinin hazırlanma tekniği, sulama denemelerinde uygulanan temel deneme planları, sulama denemelerinde uygulanan yöntemler, elde edilen verilerin istatistiksel analiz ve karşılaştırılması, bilimsel sonuç raporlarının hazırlanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sulamanın tanımı ve önemi
2Sulamanın yararları, sulamanın tarihçesi
3Sulama yönünden araştırma projelerinin hazırlanma tekniği
4Sulama yönünden araştırma projelerinin hazırlanma tekniği
5Sulama denemelerinde uygulanan temel deneme planları
6Sulama denemelerinde uygulanan temel deneme planları
7Vize
8Sulama denemelerinde uygulanan yöntemler Rehberli Problem Çözme
9Sulama denemelerinde uygulanan yöntemler Rehberli Problem Çözme
10Sulama denemelerinde uygulanan yöntemler Rehberli Problem Çözme
11Elde edilen verilerin istatistiksel analiz ve karşılaştırılması Rehberli Problem Çözme
12Elde edilen verilerin istatistiksel analiz ve karşılaştırılması Rehberli Problem Çözme
13Elde edilen verilerin istatistiksel analiz ve karşılaştırılması Rehberli Problem Çözme
14Bilimsel sonuç raporlarının hazırlanması
15Bilimsel sonuç raporlarının hazırlanması
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı : - Güngör, Y., Erözel, A.Z., Yıldırım O., 2004. Sulama, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Yayın No: 1540, Ders Kitabı: 493, Ankara. - Cuenca, R.H., 1989. “Irrigation System Design: an Engineering Approach”. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey. - Walker, W. R. and G. V. Skogerboe, 1987. “Surface Irrigation, Theory and Practice”, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey, USA. - Kay, M., 1989. “Surface Irrigation”. Cranfield Pres, Oxford.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü5525
Proje Hazırlama31030
Proje Sunma339
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma61060
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)247
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1        
ÖÇ2  333333
ÖÇ3  445544
ÖÇ4     445
ÖÇ5  5544  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr