Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102085032003Kültür Bitkilerinin SulanmasıSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kültür bitkilerinin sulanması ile ilgili temel kavramların öğretilmesidir. Kültür bitkilerinin tanımlanması, başarılı bir yetiştiricilik yapılabilmesi amacıyla iklim istekleri, yetiştirileceği toprak özellikleri ve bitki besin ihtiyaçları, tuzluluğa karşı dayanımları, yetişme dönemleri ve uzunlukları, bu dönemlere ilişkin bitki katsayıları (kc), sulama suyu ihtiyaçları, bitki su tüketimleri, uygun sulama programı ve sulama yöntemleri ile su-verim ilişkileri öğretilecektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Ali UL
Öğrenme Çıktıları
1Kültür bitkilerinin iklim isteklerini, yetiştirileceği toprak özelliklerini, bitki besin ihtiyaçlarını ve tuzluluğa karşı dayanımlarını kavrayabilme
2Kültür bitkilerini tanıyabilme
3Kültür bitkilerinin sulama suyu ihtiyaçları, bitki su tüketimleri, uygun sulama yöntemleri ile su-verim ilişkilerini öğrenerek uygulayabilme
4Kültür bitkilerinin yetişme dönemleri ve uzunlukları ile bu dönemlere ilişkin bitki katsayılarını (kc) tanımlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kültür bitkilerinin tanımlanması, iklim istekleri, yetiştirileceği toprak özellikleri, bitki besin ihtiyaçları ve tuzluluğa karşı dayanımları, yetişme dönemleri ve uzunlukları ile bu dönemlere ilişkin bitki katsayıları, sulama suyu ihtiyaçları, bitki su tüketimleri, uygun sulama programı ve sulama yöntemleri ile su-verim ilişkileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sulamanın tanımı ve önemi
2Sulamanın yararları, sulamanın tarihçesi
3Toprak-su-bitki-atmosfer ilişkileri
4İklim ve toprak etmenleri
5Toprak nemi
6İnfiltrasyon
7Bitki etmenleri, etkili yağış, sulama randımanı, sulama suyu gereksinimi ve sulama sistemlerinin kapasitelerinin belirlenmesi
8Ara sınav
9Kültür bitkilerinin sulanmasına giriş ve temel konular
10Yonca ve pamuk
11Narenciye ve üzüm
12Mısır ve zeytin
13Biber ve domates
14Şeftali ve kiraz
15Karpuz ve diğer bazı bitkiler
16Final exam
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı : - Güngör, Y., Erözel, A.Z., Yıldırım O., 2004. Sulama, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Yayın No: 1540, Ders Kitabı: 493, Ankara. - Kanber, R., 1999. Sulama, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 174, Ders Kitapları Yayın No: A-52, Adana. - Yield Response to Water (FAO 33, Irrigation and Drainage Paper).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Problem Çözümü31236
Proje Hazırlama21530
Proje Sunma224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma61272
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1  5555  
ÖÇ2        
ÖÇ3       5
ÖÇ4       3
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr