Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102085312009Mikro-Sulama Sistemleri İşletim TekniğiSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin mikrosulama sistemlerinin işletilmesi için gerekli sulama temel bilgileri yardımıyla sistem unsurlarına ilişkin bilgileri kavrayarak konu ile ilgili olarak karşılaşılabilecek problemlerin çözülmesi için gerekli uygulama tekniklerini kullanabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr.İ.Hakkı TÜZEL
Öğrenme Çıktıları
1Mikro sulama sistemlerinin özelliklerini kavrayabilme
2Varolan koşullar için sistemden beklenen hedefe ulaşabilme
3Sistem işletimi sırasında karşılaşılabilecek sorunları anlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Sulama ve Drenaj, Basınçlı Sulama Sistemleri
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sistem unsurlarınm kullanmı ilkeleri, bitki su tüketimi ve sulamanın programlanması, sistem performansının saptanması, su dağılımı ve sulama randımanın belirlenmesi, sistemle birlikte gübre uygulaması, sistemde meydana gelebilecek tıkanma sorunu ve alınabilecek önlemler, filtrasyon, kimyasal madde miktarının seçilmesi hesaplama ve uygulama ilkeleri, sistem unsurlarının kullanım ve kullanım sonrası bakımı ve korunması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Mikro Sulama sistemlerinin işletim tekniklerine yönelik temel kavramlar
2Bitkilerin mikrosulama sistemlerine tepkisi
3Bitki su tüketiminin belirlenmsei ve tahmin edilmesi
4Bitki su gereksiniminin belirlenmesi
5Mikro sulama sistemlerinde sulamanın programlanması
6Mikro sulama sistemlerinde su kalitesinin önemi
7Mikrosulama sistemlerinde tuzluluk yönetimi
8Ara sınav
9Mikrosulama sistemlerinde tarla performansı
10Mikrosulama sistemlerinin değerlendirilmesi
11Mikrosulama sistemlerinde gübre ve kimyasal kullanımı için gereçler
12Mikrosulama sistemlerinde gübre ve kimyasal uygulama töntemleri
13Damlatıcı tıkanması ve koruma uygulamaları (filtrasyon)
14Damlatıcı tıkanması ve koruma uygulamaları (su uygulamaları)
15Sistemin korunması
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı : Cuenca, R.,” Irrigation System Design, An Engineering Approach”. Prince Hall Inc., New Jersey, (1989). Yardımcı Kitaplar : 1-James, L.G., 1988. Farm Irrigation System Design, John Wiley and Sons Inc., ISBN 0-471-83954-X, Canada, 543 p 2-Kanber, R., 1999. Sulama, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Yayınları, No: 174, Adana, 350 s. 3-Ferreres E., “Drip Irrigation Management” Leaflet 21259. University of California
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14684
Rapor Sunma51050
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)202
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ154344 4 
ÖÇ25 44 54 
ÖÇ3        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr