Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102085321998Hidrolojide Stokastik Süreçlerin ModellenmesiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin; hidrolojik süreçlerle ilgili temel kavramları tanımasını, içsel bağımlılığın ölçülmesinde kullanılan yöntemleri kavramasını ve çeşitli akış serileri için en çok kullanılan stokastik modelleri tanımasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Şerafettin AŞIK
Öğrenme Çıktıları
1Stokastik hidrolojinin amacını ve yapısını kavrayabilme
2Hidrolojik değişkenlere ilişkin sentetik serileri türetebilme
3Stokastik süreçlerin yapısını ifade eden uygun matematik modelleri kurabilme
4Stokastik süreçlerin içsel bağımlılığının ölçülmesinde uygun yöntemleri kullanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Stokastik süreçlerle ilgili temel kavramlar. Stokastik süreçlerin sınıflandırılması. Stokastik süreçlerde içsel bağımlılığın belirlenmesi. Stokastik süreçlerin matematiksel modellerinin kurulması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Stokastik süreçlerle ilgili temel kavramlar-
2Stokastik süreçlerin sınıflandırılmasıAkış serilerinin modellenmesi-
3Stokastik süreçlerin sınıflandırılması-
4Stokastik süreçlerin içsel bağımlılığı-
5Stokastik süreçlerin içsel bağımlılığı-
6Stokastik süreçlerin içsel bağımlılığı-
7ARA SINAV-
8Akış serilerinin modellenmesi-
9Akış serilerinin modellenmesi-
10Akış serilerinin modellenmesi-
11Seçilen modelin uygunluğunun kontrolu ve parametrelerinin hesabı-
12Seçilen modelin uygunluğunun kontrolu ve parametrelerinin hesabı-
13Sentetik serilerin türetilmesi-
14Sentetik serilerin türetilmesi-
15FİNAL SINAVI-
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı: - Bayazıt, M., 1981. Hidrolojide İstatistik Yöntemler. İTÜ İnşaat Fakültesi. Yardımcı Kitaplar: - Bayazıt, M., 1996. İnşaat Mühendisliğinde Olasılık Yöntemleri. İTÜ İnşaat Fakültesi. - Chow, V.T., 1964. Handbook of Applied Hydrology, Mc Graw-Hill.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14684
Rapor Sunma6424
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma16060
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16060
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)236
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ14 3 2   
ÖÇ24 3 4   
ÖÇ33 3 4   
ÖÇ44 3 4   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr