Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102085392000Tarımsal Ürün Depolarının PlanlanmasıSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin tarımsal ürün depolarında yapı, bitki ve çevre arasındaki ilişkileri analiz etmesini, depolarda yapı sistemlerinin ve çevre denetim sistemlerinin uygulama esaslarını kavramasını ve bir tarımsal ürün depo yapısını planlamasını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Halil Baki ÜNAL
Öğrenme Çıktıları
1Planlamada yapı-bitki-çevre arasındaki ilişkileri kurabilme, değerlendirebilme ve kullanabilme.
2Planlamada temel mühendislik bilgilerini kullanabilme.
3Planlama için farklı disiplinlerle işbirliği yaparak gerekli verilere ulaşabilme ve değerlendirebilme.
4Depoları analiz edebilme ve sorunların çözümü için yeni bilimsel yaklaşımlar geliştirebilme ve uygulayabilme.
5Tarımsal ürünlerin depolanmasıyla ilgili son gelişmeleri takip edebilme ve aktarabilme.
6İstenilen amaç ve koşullara uygun depo planlarını geliştirebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarımsal ürünlerin depolanmasında kullanılan depo sistemleri ve özellikleri, depolanacak ürün ile çevre koşulları arasındaki ilişkiler, istif şekilleri, depo yapıları için yer seçimi, depolarda yapısal özellikler, uygulanacak depo sistemi için havalandırma ve soğutma gereksinimlerinin belirlenmesi ve iklimlendirme sistemlerinin planlanması, depoların inşaat ve işletim masraflarının analizi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı.Tanışma
2Depolamada ürün-çevre ilişkileri ve ürünlerin depolama istekleri.Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
3Depolarda çevre koşullarının kontrolü.Depolarda modern çevre kontrol uygulamalarına ilişkin sunum
4Depo tipleri ve yapısal özellikleri.Depolarda konstrüksiyon özellikleri ve yapı malzemesi seçimine ilişkin sunum
5Depolarda istifleme şekilleri ve istif düzenlerinin planlanması.Rehberli problem çözümü
6Depoların pazarlama istekleri, taşıma koşulları ve zemin yapısına göre konumlandırılması.Ege bölgesindeki depolama isteklerinin ve depo varlığının değerlendirilmesine ilişkin sunum
7Basit depolarda yapı sisteminin planlanması.Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
8Basit depolarda iklimlendirme sistemlerinin planlanması.Rehberli problem çözümü
9Ara Sınav
10Soğuk depolarda yapı sisteminin planlanması.Konuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
11Soğuk gereksiniminin ve soğutma sisteminin belirlenmesi.Rehberli problem çözümü
12Depoların inşaat ve işletim masraflarının hesaplanmasıKonuyla ilgili yayınları inceleme ve değerlendirme raporunun sunumu
13Dünyadaki ve ülkemizdeki depolama olanaklarının genel bir değerlendirmesi.Dünyadaki ve ülkemizdeki depolama olanaklarının değerlendirilmesine ilişkin sunum
14Dönem ödevinin teslimi ve sunumu.Dönem ödevinin sunumu
15Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
• Doğan, H., 2002. Havalandırma ve İklimlendirme Esasları. Seçkin Yayıncılık, Ankara. • FAO, 1970. Food Storage Manuel (Part III and Indexes). Food and Agriculture Organization of the United Nations, Rome. • Karaçalı, İ., 2009. Bahçe Ürünlerinin Muhafaza ve Pazarlaması. E.Ü. Ziraat Fakültesi yayınları, No: 494, İzmir. • TSE, 1978. TS 2995: Meyve ve Sebzeler-Soğuk Hava Depolarındaki Fiziksel Koşullar, Tarifler ve Ölçme. Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Ankara. • TSE, 1995. TS 9048: Soğuk Hava Depoları-Genel Kurallar.Türk Standartlar Enstitüsü (TSE), Ankara.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13339
Rehberli Problem Çözümü339
Rapor Hazırlama4624
Rapor Sunma4624
Proje Hazırlama13030
Proje Sunma166
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma3515
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ155      
ÖÇ25 4     
ÖÇ3 5 5    
ÖÇ45 55    
ÖÇ5 5    5 
ÖÇ65 4 54  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr