Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102085402000Sera Bitkilerinin SulanmasıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin sera bitkilerinin sulanması konusunda gerekli temel bilgileri alarak konu ile ilgili olarak karşılaşılabilecek problemlerin çözülmesi için gerekli uygulama tekniklerini kullanabilmesini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. İ.Hakkı TÜZEL
Öğrenme Çıktıları
1Sera sulamasında beklenen hedefe ulaşabilme
2Bitkisel üretim sırasında karşılaşılabilecek sulama sorunları anlayabilme
3Sera bitkilerinin sulanması konusunda gerekli temel bilgileri kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Sulama ve Drenaj
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Kültür bitkilerinin sulanmasında genel ilkeler, seralarda enerji ve su dengesi ile toprak-bitki-iklim ilişkileri, seralarda kullanılan sulama yöntemleri ve bitki yetiştirme tekniklerine bağlı olarak yapılması gerekli değişiklikler, sulama sistemlerinin seçilmesi ve planlanması, sera bitkilerinin su tüketimleri ve sulama suyu gereksiniminin saptanması, sulamamn programlanması ve yetiştirme tekniğine bağlı olarak programların geliştirilmesi, sulamada basit modellerin kullanımı, sulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm yolları, sulama suyu tasarrufu ile su kullanım etkinliğinin arttırılması için gerekli önlemler, sulamada sürdürnlebillrliğin sağlanması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Bitki-su-iklim arasındaki temel prensipler
2Seralarda su ve enerji dengeleri
3Bitki su tüketiminin tahmin edilmesi ve saptanması
4Sulama suyu miktarının saptanması
5Topraklı yetiştiricilikte sulamanın programlanması
6Sera bitkilerinde su kalitesinin önemi
7Sera bitkilerinde tuzluluk yönetimi
8Vize
9Sera sulama yöntemleri
10Sera sulama sistemleri tasarımının ilkeleri
11Topraksız yetiştirme sistemleri
12Topraksız yetiştiricilikte kullanılan araçlar
13Topraklı yetiştiricilikte sulamanın programlanması
14Su kullanım etkinliğinin arttırılması için gerekli önlemler
15Sulamada sürdürnlebillrliğin sağlanması.
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı : Course Book : James, L.G., 1988. Farm Irrigation System Design, John Wiley and Sons Inc., ISBN 0-471-83954-X, Canada, 543 p Winsor , G.M, Shwarz, M., Soilless culture for horticultural crops, FAO Paper no.101, Rome, 188p.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav144
Final Sınavı144
Derse Katılım14684
Problem Çözümü41560
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)227
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ154344 54
ÖÇ25 45 54 
ÖÇ3 544 54 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr