Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102085412000Toprak-Bitki-Atmosfer Sisteminde Su ve Enerji DengesiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı toprak, bitki ve atmosfer ortamında suyun dolaşımına etki eden olayların açıklanmasıdır
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Mehmet Ali UL
Öğrenme Çıktıları
1BST’nin belirlenmesinde kullanılan yöntemler ve etkileyen etmenleri kavrayabilme
2Bitki su tüketimini (BST) tanımlayabilme
3Bitki su tüketiminin sulama planlama çalışmaları yönünden önemini kavrayabilme
4Enerji dengesi, solar ve net radyasyon, ısı transferi, kök bölgesinde su dengesi, değerlendirilmesi, toprak nem içeriği profili, hidrolik yük profili, farklı koşullar için evapotranspirasyonun belirlenebilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bitki su tüketimi (BST), bitki su tüketiminin sulama planlama çalışmaları yönünden önemi, BST’nin belirlenmesinde kullanılan yöntemler ve etkileyen etmenler, enerji dengesi, solar ve net radyasyon, ısı transferi, kök bölgesinde su dengesi, değerlendirilmesi, toprak nem içeriği profili, hidrolik yük profili, farklı koşullar için evapotranspirasyon
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sulamanın tanımı ve önemi
2Sulamanın yararları, sulamanın tarihçesi
3Toprak-su-bitki-atmosfer ilişkileri
4İklim ve toprak etmenleri
5Toprak nemi Rehberli Problem Çözme
6İnfiltrasyon Rehberli Problem Çözme
7Vize
8Bitki su tüketimi (BST)
9Bitki su tüketiminin sulama planlama çalışmaları yönünden önemi
10BST’nin belirlenmesinde kullanılan yöntemler ve etkileyen etmenler
11Enerji dengesi, solar ve net radyasyon
12Isı transferi, kök bölgesinde su dengesi, değerlendirilmesi
13Toprak nem içeriği profili ve hidrolik yük profili
14Farklı koşullar için evapotranspirasyon Rehberli Problem Çözme
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı : - Güngör, Y., Erözel, A.Z., Yıldırım O., 2004. Sulama, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü, Yayın No: 1540, Ders Kitabı: 493, Ankara. - Kanber, R., 1999. Sulama, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları 174, Ders Kitapları Yayın No: A-52, Adana. - Kay, M., 1989. “Surface Irrigation”. Cranfield Pres, Oxford. - Replole, J. A., Merrium, L.R., Swarner, L.R., Phelen, J.T., 1980. “Farm Water Delivery System, Design and Operation of Farm Irrigation Systems”. Ed. M.E. Jensen. ASAE Monograph 3, St . Joseph, MI. - Cuenca, R.H., 1989. “Irrigation System Design: an Engineering Approach”. Prentice Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13339
Rehberli Problem Çözümü3927
Proje Hazırlama31236
Proje Sunma3618
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma6848
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)249
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1       3
ÖÇ2333     
ÖÇ3       5
ÖÇ4        
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr