Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102085452010Su Hasadı TeknikleriSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı kurak ve yarı kurak alanlarda tarımsal üretimin arttırılma yolları ve sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla su hasadı teknikleri konusunda bilgi edinmelerinin sağlanması
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Erhan AKKUZU
Öğrenme Çıktıları
1Su hasadı tekniklerini tanıyabilme
2Su hasadı için uygun alanları belirleyebilme
3Su hasadının önemini ve temel prensiplerini kavrayabilme
4Su hasadı tekniklerini projeleyip uygulayabilme
5Su hasadı teknikleri üzerinde etkili olan sosyo ekonomik faktörleri belirleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Su hasadının amacı ve önemi, su hasadı tekniklerinin sınıflandırılması; Toprak –su- su hasadı ilişkisi; Yüzey akış-ekim alanı oranının belirlenmesi; su hasadı tekniklerinin seçimi, projelenmesi ve inşası; su hasadı üzerine etkili olan sosyo-ekonomik faktörler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Su hasadının önemi ve temel prensipleri
2Toprak -su-su hasadı ilişkisi
3Yağış-yüzey akış ilişkisi
4Yüzey akış-ekim alanı oranının belirlenmesi
5Su hasadı tekniklerinin sınıflandırılması
6Çatı yüzeyi ve mikro havza su hasadı teknikleri
7Mikro havza su hasadı teknikleri
8Vize
9Makro havza su hasadı teknikleri
10Taşkın hasadı teknikleri
11Suyun depolanması ve korunumu
12Üretimde kullanılacak bitkiler
13Sosyo ekonomik faktörler
14Su hasadı projelerinin uygulanmasında kullanılabilecek basit ölçme teknikleri
15
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Critchley, W. Siegert, K.and Chapman, C.1991. A Manual for the Design and Construction of Water Harvesting Schemes for Plant Production. Food And Agrıculture Organızatıon Of The Unıted Natıons – Rome.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım13339
Problem Çözümü428
Rapor Hazırlama21020
Rapor Sunma224
Bireysel Çalışma13452
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma4624
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)208
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ143   4  
ÖÇ2444 34  
ÖÇ3443 33  
ÖÇ4343 34  
ÖÇ53    3  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr