Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102085462006Uygulamalı JeoistatistikSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilerin jeoistatistik ve mekansal analiz konularında bilgi edinmelerini ve yaygın olarak kullanılan paket programlarla uygulama yapmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Şerafettin AŞIK
Öğrenme Çıktıları
1Yarıvaryogram sonuçlarını yorumlayabilme,
2Temel istatistik parametrelerini tanıyabilme,
3Tesadüf fonksiyonlarını kavrayabilme,
4Yarıvaryogramların hesaplanmasında temel ilkeleri belirleyebilme,
5En uygun krigleme yöntemini seçebilme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Temel istatistik bilgisi gereklidir.
Dersin İçeriği
Tesadüf fonksiyonları ve yöresel değişkenler, yarıvaryogram: hesaplama, yorumlama ve modelleme, krigleme: basit krigleme, adi krigleme, kokrigleme, evrensel krigleme, çapraz doğrulama, paket programlar (GeoEAS, GS+) ve örnek uygulamalar.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Jeoistatistiğe Giriş
2Temel İstatistik Bilgileri
3Rastgele (Random) Fonksiyonlar
4Bölgesel Değişkenler
5Bölgesel Değişkenler
6Yarı Variogramların Hesaplanması ve Yorumlanması
7Ara Sınav
8Yarı Variogram Modelleri
9Kriging
10Kriging Çeşitleri
11Çapraz Doğrulama
12Örnek Uygulama: GeoEAS Yazılım
13Örnek Uygulama: GS+ Yazılım
14Örnek Uygulama: GS+ Yazılım
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- R. Webster and M. Oliver, 2004. “Geostatistics for Environmental Scientists” John Willey and Sons, Ltd, England. - P.K. Kitadinis, 1997. “Introduction to Geostatistics: Application in Hydrogeology” Cambridge University Press, U. K. - I. Clark, 1979. “Practical Geostatistics” Department of Min. Res. Eng., Royal School of Mines, Imp. College of Sci. and Tech., London, U.K.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım13339
Rehberli Problem Çözümü11333
Proje Hazırlama22040
Proje Sunma224
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma71070
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)245
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ154455445
ÖÇ244455   
ÖÇ35555435 
ÖÇ4 555 45 
ÖÇ555544444
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr