Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102085472010Tuzlu Suların Sulamada Kullanım OlanaklarıSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Sulama suyu kalitesini değerlendirmeyi ve tuzlu suların sulamada kullanıldığı durumda verimli ve sürekli bitki yetiştiriciliği için uygulanabilecek yönetim prensiplerini öğretmek.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç. Dr.Yasemin Senem Kukul Kurttaş
Öğrenme Çıktıları
1Su kalitesini ve bitki yetiştiriciliği için uygunluğunu belirleme
2Su kalitesini değerlendirebilme, belirli bir bitki için sulamada kullanıma uygunluğunu belirleyebilme, tuzlu sulama suyu ile yetiştiricilikte alınması gereken yönetim önlemlerine kara verebilme ve sonuçları bir rapor olarak sunabilme
3Tuzlu sular sulamada kullanıldığında, toprak tuzluluğunu ve bitki yetiştiriciliğini yönetme prensiplerini öğrenme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Su kaynağı olarak tuzlu sular, tuzların toprak ve bitki üzerine etkileri, su kalitesini belirleme, tuzlu suların sulama suyu olarak kullanılması halinde izlenecek yönetim ilkeleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tuzlu suların kalite özellikleri, tuzluluğa ilişkin tanımlar ve göstergeler, tuzlu suların sınıflandırılması
2Tuzların toprak üzerine etkisi
3Tuzların bitkiler üzerine etkisi
4Tuzların ürün kalitesi üzerine etkisi
5Tuzlu suların sulamaya ve bitkisel üretime uygunluğunu belirlemede kullanılan standartlar ve ölçütlerRehberli problem çözümü
6Toprağın geçirgenliği ve işlenme özellikleri üzerine tuzların zaralı etkilerini belirlemede dikkate alınan etmenlerRehberli problem çözümü
7Tuzluluk ve toksisite zararlarını belirlemede dikkate alınan etmenlerRehberli problem çözümü
8Ara Sınav
9Tuzlu suların sulama ve bitkisel üretim için uygunluğunu belirlemede kullanılan yöntemler ve modellerRehberli problem çözümü
10Tuzlu sular kullanıldığında izlenecek yönetim prensipleri
11Tuzlu sular ile yetiştiricilikte bitkisel üretim yönetimi
12Su kalitesinin bitki besin maddeleri alınımına etkisi
13Çevre korumaya yönelik yönetim prensipleri
14Tuzlu suların sulamada kullanımına ilişkin örnekler
15Tuzlu suların sulamada kullanımına ilişkin örnekler
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ders Kitabı : 1. Kanber, R., Ünlü, M., 2010. "Tarımda Su ve Toprak Tuzluluğu" Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 281, Kitap Yayın No: A-87, Adana. 2. Rhoades, J.D., Kandiah, A., Mashali, A.M., 1992. “The Use of Saline Waters for Crop Production”, Irrigation and Drainage Paper No: 48, FAO, Rome. Önerilen Kaynaklar: 1. Ayers, R. S., Wescot, D. W., 1989. “Water Quality for Agriculture”. Irrigation and Drainage Paper No:29, FAO, Rome. 2. Tanji, K.K., 1990. Agricultural Salinity Assessment and Management. ASCE Manuals and Reports on Engineering Practice No: 71, ISBN 0-87262-762-4, USA.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri50
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri50
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Rehberli Problem Çözümü4312
Rapor Hazırlama13030
Rapor Sunma133
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma42080
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)246
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8
ÖÇ1534 44  
ÖÇ255455555
ÖÇ3455 55  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr