Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102125051998Tuzlu ve Alkali Toprakların IslahıSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Dünyada ve ülkemizde yayılım gösteren tuzlu ve alkali toprakların oluşum nedenlerinden başlayarak özellikleri, dağılım alanları ve iyileştirilmeleri konusunda bilgiler vermektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Bülent OKUR
Öğrenme Çıktıları
1Tuzlu ve alkali topraklarda yetiştirilecek bitkileri ve yetişebilme koşullarını tasarlayabilir
2Bu toprakların üzerinde ne tür sulama, toprak işleme vb. faaliyetlerin yapılmasını anlayabilir
3Tuzlu ve Alkali toprakları sınıflayabilir ve bunların yeniden tarım arazisi haline dönüşebilmesini gerçekleştirebilir
4Ülkemizde ve dünyadaki Tuzlu ve Alkali topraklarla ilgili genel bilgileri edinebilir
5Bu toprakların oluşum süreçleri ve etkili faktörleri kavrayabilir
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tuzlu ve alkali toprakların tanısı, Tuzlu ve alkali toprakların özellikleri, Tuzlu ve alkali toprakların sınıflandırılması, Tuzlu ve alkali toprakların ıslahı
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tuzlu ve alkali toprakların tanımı özellikleriToprak tuz içeriğinin analizi ve değerlendirilmesi
2Topraktaki eriyebilir tuzların kaynağı ve tuzlu alkali toprakların sınıflandırılmasıSature toprak macunun hazırlanarak toprak ekstraktının çıkarılması ve analizi
3Tuzlu ve alkali topraklarda tuz ve osmotik basınç ilişkileriEriyebilir katyon ve anyon analizleri
4Tuzlu ve alkali topraklardaki kabuk oluşumu ,balçıklaşma vb. sorunlarDeğişebilir katyonların analizi
5Tuzlu ve alkali topraklarda değişebilir sodyum ve etkileriTopraklarda katyon değişim kapasitesinin tayini
6Tuzlu ve alkali toprakların yönetim esaslarıpH,tuz,kalsiyum,mağnezyum ve sodyum analizleri ve grafiklerin çizilmesi
7Tuzluluk kontrolü ile ilgili prensiplerTuzlu ve alkali topraklarda sulama sularının analizleri
8Alkalilik kontrolü için uygulanan yöntemler Analiz verilerinin değerlendirilmesi
9Tuzlu ve alkali topraklarda yetiştirilecek bitkiler ve tepkileriAnaliz verilerinin irdelenmesi
10Ara sınav
11Tuzlu ve alkali topraklarda kullanılan sulama suyunun özellikleriAnaliz verilerinin irdelenmesi
12Tuzlu ve alkali topraklar ile ilgili çalışmaların incelenmesiAnaliz verilerinin bir örnek üzerinde toprağa uyarlanması ve problem çözümü
13Tuzlu ve alkali topraklara ait çalışmaların değerlendirilip yorumlanmasıAnaliz verilerinin bir örnek üzerinde toprağa uyarlanması ve problem çözümü
14Uygulama sınavıUygulama sınavı
15Yarıyıl sonu sınavı
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
U.S. Salinity Lab. Staff, 1954. Diagnosis and improvement of Saline and Alkali Soils. USDA, Agricultural Handbook, No.60.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Uygulama/Pratik14228
Rapor Hazırlama155
Rapor Sunma111
Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
Laboratuvar Sınavı111
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)247
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ1                   
ÖÇ2                   
ÖÇ3                   
ÖÇ4                   
ÖÇ5                   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr