Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102125231998Tarla Bitkilerinde Beslenme Bozukluklarının TeşhisiSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu derste önemli tarla bitkilerinde beslenme bozuklukları ile ilgili belirtiler teorik ve görsel olarak açıklanacaktır.Söz konusu bitkilerin beslenme durumu hakkında hızlı ve doğru teşhis becerisi kazandırılması hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. İzzet Zeki Atalay
Öğrenme Çıktıları
1Tarla bitkilerinde besin elementi konsantrasyonuna etki eden faktörlerin açıklanması
2Tarla Bitkilerinde besin elementi noksanlık veya fazlalık belirtilerinin teorik ve görsel olarak açıklanması
3Bitkilerde besin elementi noksanlık veya fazlalıklarının belirlenmesine yardım eden farklılıkların açıklanması
4Tarla bitkilerinde besin elementi sınır değerlerinin öğrenilmesi
5Tarla Bitkilerinin beslenme durumlarının belirlenmesinde gözle teşhisin öneminin açıklanması
6Bitkilerde noksanlık veya fazlalıkların ortaya çıkmasına sebep olan faktörlerin öğrenilmesi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toprak verimliliği teşhis yöntemlerinin karşılaştırılması.Tütün,Mısır,Tahıllar,Pamuk,Patates,Şeker Pancarı ve Ayçiçeği bitkilerinde besin elementi noksanlık ve fazlalıklarında ortaya çıkan belirtiler,bitkilerdeki besin elementi konsantrasyonuna etki eden faktörler.Tarla bitkilerinde besin elementi sınır değerleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Toprak Verimliliği teşhis yöntemlerinin karşılaştırılması
2Bitkilerde beslenme bozukluklarının belirlenmesindeki farklılık belirtileri
3Bitkilerde beslenme sınır değerleri ve bunları etkileyen faktörler
4Tütün bitkisinde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri
5Tütün bitkisinde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri
6Mısır bitkisinde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri
7Mısır bitkisinde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri
8ARA SINAV
9Tahıllarda beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri
10Tahıllarda beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri
11Pamuk bitkisinde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri
12Patates bitkisinde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri
13Şeker Pancarında beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri
14Ayçiçeğinde beslenme bozuklukları ve yaprak sınır değerleri
15Beslenme Bozukluklarının tarla şartlarında gözlenmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Wallace, T.C.B.E., M.C.D.Sc.F. R.I.C., V.M.H., F.R.S. 1961. The Diagnosis of Mineral Deficiencies in Plants.Univ. of Bristol Agr. And Hort. Research Station ,Long Ashton,Bristol, London. 2.Sprague, H.B., 1964. Hunger SSigns in Crops. David McKay Comp. Inc. Washington, USA. 3.Bergmannn, W., 1992.Nutritional Disorders of Plants. Gustav Fischer Verlag Jena, Stutgart.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma11515
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12020
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)207
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ1                   
ÖÇ2                   
ÖÇ3                   
ÖÇ4                   
ÖÇ5                   
ÖÇ6                   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr