Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102125352004Toprak ve Bitki Analizlerine Dayalı Gübreleme Programlarının HazırlanmasıSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı , öğrencilere analiz verilerini değerlendirme ve yorumlama yeteneği kazandırarak etkin gübreleme programları hazırlayabilmelerini öğretmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Burçin Çokuysal
Öğrenme Çıktıları
1Öğrenci,gübrelemenin esaslarını bilir.
2Öğrenci, toprak ve bitki analiz raporlarını değerlendirmeyi öğrenir.
3Öğrenci, kendi başına gübreleme programı hazırlayabilir.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Toprak ve bitki analiz sonuçlarının işlenmesi, değerlendirilmesi ve gübreleme programlarının çıkarılması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Gübreleme ve önemi
2Gübreleme programı çıkarılmasında temel bilgiler
3Gübrelerin içerik ve özellikleri
4Gübrelerin içerik ve özellikleri
5Toprak analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
6Bitki analiz sonuçlarının değerlendirilmesi
7Analiz sonuçlarında yer alan verilerin birbirlerine göre değerlendirilmesi
8Arasınav
9Gübreleme programı çıkarılırken dikkat edilecek hususlar
10Gübreleme programı çıkarılırken dikkat edilecek hususlar
11Analiz sonuçlarına göre bitkinin ihtiyaç duyduğu saf besin elementi miktarlarının belirlenmesi
12Analiz sonuçlarına göre bitkinin ihtiyaç duyduğu saf besin elementi miktarlarının belirlenmesi
13Analiz sonuçlarının değerlendirilmesine yönelik örnek çalışma
14Gübreleme programının çıkarılmasına yönelik örnek çalışma
15Gübreleme programının çıkarılmasına yönelik örnek çalışma
16Final sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Kacar. B., Katkat. V., Gübreler ve Gübreleme Tekniği, Nobel Yayınları, 2009, 559 s Kacar. B., Katkat. V., Bitki Besleme, Nobel Yayınları,2007, 659 s Marschner H., Mineral Nutrition of Higher Plants , 2nd Edition , Academic Pres,889 p
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)222
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ1                   
ÖÇ2                   
ÖÇ3                   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr