Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9102125492011Arazi Değerlendirme ve ToplulaştırmaSeçmeli117
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Üretim alanlarının sürdürülebilir kullanımı için önce mevcut sorunları belirlemek ve gidermek amacıyla toprakların tüm özelliklerini ortaya koymak gerekmektedir. Bu nedenle de detaylı toprak etüd ve haritalama çalışmalarının büyük önemi vardır. Yapılacak olan planlamalarda ve etkin sürdürülebilir kullanımların belirlenmesinde arazi değerlendirme ve toplulaştırma yöntemlerinin öneminin vurgulanması bu dersin amacını oluşturmaktadır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. Mustafa BOLCA
Öğrenme Çıktıları
1Arazi değerlendirmesinin tanımının ve amacının öğrenilmesi
2Arazi değerlendirmenin ilkeleri ve kullanılan faktörlerin öğrenilmesi
3Araziye ait özelliklerin ve bunların ayrımlanmasında kullanılan kriterlerin ortaya konulması
4Arazi değerlendirme ve arazi toplulaştırmanın önemini açıklama becerisi
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Dersin İçeriği
Bu dersin içeriğinde arazi değerlendirmesinin tanımı ve amaçları, arazi değerlendirmede kullanılan toprak ve arazi faktörleri, arazi değerlendirme metodları, arazi toplulaştırma ayrıntılı olarak açıklanmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1ARAZİ NEDİR VE TANIMI
2ARAZİ DEĞERLENDİRMESİNİN TANIMLANMASI
3ARAZİ KALİTESİ
4ARAZİ DEĞERLENDİRMESİNİN AMAÇLARI
5ARAZİ DEĞERLENDİRMENİN İLKELERİ
6ARAZİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN TOPRAK FAKTÖRLERİ
7ARAZİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN TOPRAK FAKTÖRLERİ
8ARASINAV
9ARAZİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN ARAZİ FAKTÖRLERİ
10ARAZİ DEĞERLENDİRMEDE KULLANILAN ARAZİ FAKTÖRLERİ
11ARAZİ KARAKTERİSTİKLERİ, ARAZİ NİTELİKLERİ VE AYIRICI ÖLÇÜTLERİ
12ARAZİ KULLANIM TİPLERİ
13ARAZİ DEĞERLENDİRME METODLARI
14ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
15ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Dengiz, O., Baramin, İ., Yüksel, M. 2003. Geographing and Remote Evaluation of Beypazari Area Soils ILSEN 1. Turkish Journal of Agriculture and Forestry, 27;s:145-153. FAO, 1973. Soil Survey Interpretation for Engineering Purposes. Rome. FAO, 1996. Guidelines for Land Use Planning. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), Inter-Departmental Working Group on LAnd Use Planning, 121 pages, Rome, Italy. Şenol, S. 1995. Arazi Değerlendirme. Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak bölümü Ders Noları. Adana p.38. Şenol, S. ve Tekeş, Y. 1995. Arazi Değerlendirme ve arazi Kullanım Planlaması amacıyla Geliştirilmiş Bir Bilgisayar Modeli. İ. Akalan Toprak ve Çevre Sempozyumu, Ankara. The Word Bank, 2006. Sustainable Land Management. Challenges, Opportunities, and Trade-offs, Washington D.C. Yomralıoğlu, T., 2000. Coğrafi Bilgi Sistemleri. Temel Kavramlar ve Uygulamalar, Seç Ofset, İstanbul.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav111
Final Sınavı111
Bütünleme Sınavı111
Derse Katılım12336
Soru-Yanıt12336
Takım/Grup Çalışması6636
Gösterme4312
Alan Gezisi2816
Bireysel Çalışma4312
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12224
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12224
Ev Ödevi428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)207
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
ÖÇ1                   
ÖÇ2                   
ÖÇ3                   
ÖÇ4                   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr