Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104015682018Balıkçılıkta Sosyal Girişimcilik Seçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, fikrin ekonomik mal ve hizmetlere dönüştürebilme farkındalığını kazanabilmektir. Ayrıca girişimcilik, sosyal sorumluluk, sosyal girişimcilik kavramlarını anlayabilmeyi ve analiz edebilmeyi sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Öğrenme Çıktıları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
1. Doğanın sürdürebilir kullanımında sosyo-ekonomik, çevre (eko-sistem) ve balıkçılık sorunlarının çözüm döngüleri 2. Girişimcilik ve sosyal girişimcilik ile ilgili temel kavramlar ile sosyal değer ve fark yaratma yolları. 3. Değer yaratan sosyal girişimciler ile bir araya gelip, yüz yüze değerlendirmeler yapma ve girişimciliğin ekonomik hayattaki önemini tartışma 4. Sosyal ve ekolojik sosyal girişim projeleri oluşturma ve sürdürebilir yeşil ekomomiye destek verme 5. İş fikrinin projeye ve yatırıma dönüştürülmesi 6. Piyasa ile rekabet edebilir, modern sosyal ve ekolojik girişim modelleri ilgili modeller ile desteklere ulaşma yoları, alternatif hibe kaynakları ve çeşitleri 7. Sosyal ve ekolojik girişimciliği yaygınlaştırma, girişimci iş ahlakı, girişimcinin aşması gereken engeller ve öneriler
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)0
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr