Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9104035462010Fotobiyoreaktörler: Tasarım ve PerformanslarıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Mikroalg üretiminde fotobiyoreaktörler tasarımlarının ve performanslarının öğretilmesi amaçlanmıştır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc. Prof. Dr. Yaşar DURMAZ
Öğrenme Çıktıları
1Akuakültürde yaygın olarak kullanılan mikroalgler ve zooplantonları listeleyebilme
2Fitoplanktonik ve Zooplanktonik Organizmların akuakültür işletmelerindeki önemleri gösterebilme
3Mikroalg kültür tekniklerinde problemleri belirleyebilme
4Mikroalgal biyomasın besin değerleri olarak biyoteknoloji ile bağlantısını kurabilme
5Mikroalg kültür tekniklerine örnek verebilme
6Mikroalg kültüründe kültür sistemi yönetebilme
7Akuakültür işletmelerindeki plankton kültürü sorunlarını çözebilme
8Plankton ve ekolojisini değerlendirebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Mikroalg üretiminde etkili olan ekolojik faktörlere göre fotobiyoreaktörler ve tasarımları. Türe özgü kültür koşullarının belirlenmesi ve birim alanda maksimum üretimin sağlanması. İşletim prensipleri ve üretilecek mikroalg türlerine göre fotobiyoreaktörlerin avantaj ve dezavantajları. İstenen ürüne uygun fotobiyoreaktör seçimi tanımlanmaktadır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Planktonun tanımı ve Alglerin akuakültür açısından öneminin anlatılmasıIşık kaynakları ve ışık şiddetinin ölçülmesi
2Plankton miktarının tayini, plankton üretiminde etkili olan ekolojik faktörlerin anlatılmasıHücre sayısı, pigment ölçümleri
3Plankton kültürü tipleri ve tekniklerinin anlatılması Pigment analizi ve problem çözme
4Açık ve kapalı kültür sistemlerinin anlatılması ve Fotobiyoreaktörlerin tanıtılmasıTubular fotobiyoreaktör tanıtımı
5Fotobiyoreaktör sistemlerinin verimlilik hesaplamalarıMikroalg izolasyon ve aşılanması ve plankton miktarının hesaplanması ve Rehberli problem çözme
6Mikroalg kültür koşullarından fiziko kimyasal koşulların fotobiyoreaktörlerde kontrol aşamalarıFizokimyasal analiz yöntemleri
7Ara sınav
8Ödev problemlerinin tartışılması Fizokimyasal analiz yöntemleri Rehberli problem çözme
9Rehberli problem çözümüAlgal biyomas kurutma yöntemleri
10Laboratuar ve dışarı kültürlerinin karşılaştırılmasıAlgal biyomasın sterlizasyon yöntemleri
11Fotbiyoreaktör dizaynı ve Rehberli problem çözme Ödev problemlerinin tartışılması
12Tubular fotobiyoreaktörlerin çalışma prensipleriFotobiyoreaktörlerde sürekli kültür sistemleri hesapları
13Tubular fotobiyoreaktörlerde kullanılan malzemeler ve özellikleriKüçük ölçekli tubular fotobiyoreaktör dizayn projesi hazırlanması
14Sonsuz akışkanlı havuz kültür sistemleriRehberli problem çözümü
15Dönem projesi sunumlarıDönem projesi sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Cirik, S., Cirik, Ş. 1990. Limnoloji. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No: 21. Bornova, İzmir. Cirik, Ş., Cirik, S. 1999. Su Bitkileri (Deniz Bitkilerinin Biyolojisi Ekolojisi Yetiştirme Teknikleri). Ders Kitabı. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No:58, Bornova, İzmir. Cirik, S., Gökpınar, Ş. 1999. Plankton Bilgisi ve Kültürü. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları, No:47, Ders Kitabı Dizini No: 19, Bornova İzmir. Cirik, S. Cirik, Ş., Conk-Dalay, M. 2000. Su Bitkileri II (İçsu Bitkilerinin Biyolojisi, Ekolojisi, Yetiştirme Teknikleri). Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Yayınları No: 61, Ders Kitabı Dizini No: 28, Bornova, İzmir. Fulks, W., Main, K. L. 1991. Rotifer and Microalgae Culture Systems. Proceedings of a U.S.-Asia Workshop, Honolulu, Hawaii, January 28-31, 1991. Lavens, P., Sargeloos, P. 1996. Manual on the production and use of live food for aquaculture. FAO Fisheries Technical paper No: 361, Rome, Italy.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav11515
Final Sınavı12525
Uygulama/Pratik14228
Rehberli Problem Çözümü14228
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma122
Proje Hazırlama13030
Proje Sunma122
Bireysel Çalışma14798
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)248
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7
ÖÇ1       
ÖÇ2       
ÖÇ3     5 
ÖÇ4      4
ÖÇ5   5   
ÖÇ6       
ÖÇ7  5    
ÖÇ8 5   5 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr