Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025292008Çevresel Etkileşimde TermodinamikSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Termodinamik temel bilgileri altında enerji-çevre ve çevre sorunları üzerine bilgilerin bir dönem boyunca verilmesi.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assist. Prof. Dr. Hüseyin GÜNERHAN
Öğrenme Çıktıları
1Enerji kavramını anlama.
2Çevre sorunlarını termodinamik bilgileri altında modelleme.
3Termodinamik kavramını anlama.
4Enerji-çevre ilişkisini anlama.
5Çevre sorunları ve çözüm önerileri üzerine bilgilendirme.
6Entropi kavramını benimseme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Termodinamik temel bilgileri altında enerji-çevre ve çevre sorunları üzerine bilgilerin bir dönem boyunca verilmesi.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş ve Termodinamiğin Temel KavramlarıDers kitabının ilgili sayfaları
2Termodinamik ve EnerjiDers kitabının ilgili sayfaları
3Birim Sistemleri, Termodinamik SistemlerDers kitabının ilgili sayfaları
4Genel Problem Çözümü
5Termodinamiğin Sıfırıncı Yasası, Enerji BiçimleriDers kitabının ilgili sayfaları
6Genel Problem Çözümü
7Isı ve İş, Termodinamiğin Birinci YasasıDers kitabının ilgili sayfaları
8Genel Problem Çözümü
9Çevre Sorunları, Enerji ve ÇevreDers kitabının ilgili sayfaları
10Genel Problem Çözümü
11Ozon ve Dumanlı Sis, Asit Yağmuru, Atmosferin Isıl DengesiDers kitabının ilgili sayfaları
12Sera Etkisi, Küresel Isınma ve İklim DeğişikliğiDers kitabının ilgili sayfaları
13Jeotermal Isıtma ile Hava Kirliliğinin AzaltılmasıDers kitabının ilgili sayfaları
14Termodinamiğin İkinci YasasıDers kitabının ilgili sayfaları
15Günlük Yaşantının İkinci Yasa ile ilgili YönleriDers kitabının ilgili sayfaları
16Genel Problem Çözümü
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Çengel YA, Boles MA, Termodinamik-Mühendislik Yaklaşımıyla, Çeviri Editörü: A. Pınarbaşı, Editör Yardımcıları: E. Buyruk, C. Özalp, A. Bilgin, H. Günerhan, S. Basan, 5.Baskı’dan Çeviri, Güven Bilimsel, İzmir, 2008. 2.Berkes F., Kışlalıoğlu M., Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990. YARDIMCI KİTAP: 1.Hinrichs R.A., Kleinbach M., Energy Its Use and the Environment, Harcourt College Pub., Philadelphia, 2002.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)232
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ14                          
ÖÇ24        4                 
ÖÇ34                          
ÖÇ44                          
ÖÇ54    4   4                 
ÖÇ64                          
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr