Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025032001Canlılar ve ÇevreSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, genel çevrenin esaslarına değinilerek, canlılar ve çevre arasındaki etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasının sağlanmasıdır. Bu dersin hedefi ise, çevredeki değişenlerin canlılar üzerinde meydana getirmiş olduğu etkilerin belirlenmesine yardımcı olmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Department Lecturers
Öğrenme Çıktıları
1Toprak kirliliğinin canlılar üzerine olan etkileri
2Su kirliliğinin canlılar üzerine olan etkileri
3Canlıların genel özellikleri ve sınıflandırılması
4Çevrenin tanımlanması, ekolojide bazı temel kavramlar
5Dünya ekosistemlerinde yağış ve nem, ışık ve canlılar
6Atmosfer ve canlılar, güneş radyasyonu ve canlılar
7Rüzgar ve canlılar, atmosferik basınç ve canlılar
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, canlıların genel özellikleri ve sınıflandırılması, çevrenin tanımlanması, ekolojide bazı temel kavramlar, atmosfer ve canlılar, güneş radyasyonu ve canlılar, sıcaklık ve canlılar, dünya ekosistemlerinde yağış ve nem, ışık ve canlılar, rüzgar ve canlılar, atmosferik basınç ve canlılar, hava kirliliğinin canlılar üzerindeki etkileri, suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri, suyun canlılar için önemi, sucul canlılar ve özellikleri, su kirliliğinin canlılar üzerine olan etkileri, ekolojik bir faktör olarak toprak, toprağın tanımı ve özellikleri, toprağın yapısı, dünyadaki toprakların sınıflandırılması, canlılar açısından toprağın önemi, canlılar ve toprak arasındaki ilişkiler, toprak kirliliğinin canlılar üzerine olan etkileri, canlılarda besin ve beslenme davranışları ile biyolojik ilişkiler üzerinde durulmaktadır
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Canlıların genel özellikleri ve sınıflandırılması
2Çevrenin tanımlanması, ekolojide bazı temel kavramlar
3Atmosfer ve canlılar, güneş radyasyonu ve canlılar
4Sıcaklık ve canlılar, dünya ekosistemlerinde yağış ve nem, ışık ve canlılar
5Rüzgar ve canlılar, atmosferik basınç ve canlılar, hava kirliliğinin canlılar üzerindeki etkileri
6Suyun fiziksel ve kimyasal özellikleri
7ARA SINAV
8Suyun canlılar için önemi, sucul canlılar ve özellikleri
9Su kirliliğinin canlılar üzerine olan etkileri
10Ekolojik bir faktör olarak toprak, toprağın tanımı ve özellikleri
11Toprağın yapısı, dünyadaki toprakların sınıflandırılması, canlılar açısından toprağın önemi
12Canlılar ve toprak arasındaki ilişkiler, toprak kirliliğinin canlılar üzerine olan etkileri
13Canlılarda besin ve beslenme davranışları
14Türler arası biyolojik ilişkiler
15Dönem ödevi sunumları
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Miller, G.T., Living in the Environment. An Introduction to Environmental Science. Wadsworth Publishing Company Belmont. 6th edition. California, (1990). Miller, G.T., Environmental Science. Sustaining the Earth. Wadsworth Publishing Company Belmont. 3th edition. California, 1991. Smith, L.R., Elements of the Ecology. Harper and Row Publisher. 2 nd Edition. New York , (1986). White, I.D., Mottershead, D.N., Harrison , S., Environmental Systems. An Introductory Text. Oxford University Press (1989).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı133
Rapor Hazırlama12020
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma14570
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma14684
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)241
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1454545232124554 22334332231
ÖÇ2454545232124554 22334332231
ÖÇ3352545232124554 22324332231
ÖÇ4453545232124554 22334332231
ÖÇ5453545232124554 22334332231
ÖÇ6452545232124554 22324332231
ÖÇ7454545232124554 22324332231
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr