Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025041998Yerinden Yönetim ve Çevre HizmetleriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrencilerimiz, Yerel yönetimleri ve halkın (sivil toplum örgütlerinin) çevreye bakış açısını sorgulayabilecekler, katılımcı bir düşünce içinde, sürdürülebilir çevre için yapılması gerekenleri irdeleyebilecekler ve uygulamaya aktarabileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ümit ERDEM
Öğrenme Çıktıları
1Çevresel haklar ve hukuk kuralları çerçevesinde yerinden yönetimi eleştirebilme
2Dünyada ve Türkiye’de çevre yönetiminin yerinden yönetim çalışmalarının kapsamını irdeleyebilme ve karşılaştırabilme
3Katılımcılık ilkesi kapsamında, yerinden yönetim tarafından yürütülen çevre hizmetlerini irdeleyebilme
4Çevre hizmetleri kapsamında, yerinden yönetimin bileşenleri olarak yargı, yasama, yürütme, basın organlarını ve Sivil Toplum kuruluşlarının görev ve sorumluluklarını irdeleyebilme
5Çevresel hak ve hukuk kuralları kapsamında yerinden yönetimi irdeleyebilme
6Yerinden yönetime yönelik yasal ve yönetsel yapıyı irdeleyebilme
7Çevre yönetimi ve hizmetleri kapsamında bağlı olduğumuz uluslar arası yükümlülükler çerçevesinde yerel yönetimleri irdeleyebilme
8Yerinden yönetim kavramı, yerinde yönetimin organları ve bileşenlerini tanımlayabilme
9Yerinden Yönetimin, çevre yönetimi ve hizmetleri kapsamında, temel görevlerini tanımlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Yerinden yönetim kavramı ile organ, bileşen ve araçlarının tanımlanması; Çevre Yönetimi kapsamında yerinden yönetimin görev ve sorumluluklarının tanımlanması; Yerinden Yönetimi etkileyen yasa, yönetmelik ve yönergelerin tanımlanması
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Yerinden yönetim kavramı ile organ, bileşen ve araçları
2Yerinden yönetimin temel görevleri
3Çevre hizmetlerinin kapsamı
4Çevre Yönetimi kapsamında yerinden yönetimin görev ve sorumlulukları
5Yerinden Yönetimin bileşenleri olarak yasama, yargı, yürütme, medya ve sivil toplum kuruluşları
6Belediyeler, İl Özel Yönetimleri, Köy Yönetimleri ve Çevre Hizmetleri
7Yerel Gündem 21 ve Çevre Hizmetleri
8ARASINAV
9Örneklerle dünyada yerinden yönetim ve çevre hizmetleri uygulamaları
10Türkiye’de yerinden yönetim ve çevre hizmetleri uygulamaları
11Türkiye’de Yerinden Yönetimi etkileyen yasa, yönetmelik ve yönergeler
12Yerinden Yönetimler ve Atık Yönetimi
13Yerinden Yönetim ve Sanitasyon
14Yerinden Yönetim ve Çevre Koruma
15Yerinden Yönetim ve Çevre Planlama
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
“İnsan, Çevre ve Toplum”, 1992, Derleyen:Ruşen KELEŞ, İmge Kitapevi, ANKARA. Miller, G.T., 2000: Çevre Bilimi Sürdürülebilir Dünya, (Ed. Ü. ERDEM, Çev: F. DOĞAN, Ü., ERDEM, E., HENDEN, E., ONOĞUR, M., ÖZTÜRK, İ., TÜRKAN, E., NURLU, U., SUNLU), Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları, Yayın No:1, İZMİR. Ruşen Keleş, Can Hamamcı; “Çevre Politikası,”İmge Kitabevi Yayınları, 5. Baskı, Ankara, 2005. Cevat Geray; “Yerel Yönetimler ve Çevre,” Çağdaş Yerel Yönetimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 3, Temmuz 1998. Ruşen Keleş; “Kentleşme Politikası,” İmge Kitabevi Yayınları, 3. Baskı, Ankara, 1996,
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama13030
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma149126
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)248
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1     4  4                4 
ÖÇ2     4  4      3         4 
ÖÇ3        4             4    
ÖÇ4        4             4  4 
ÖÇ5        4                4 
ÖÇ6        4                4 
ÖÇ7        4                4 
ÖÇ8        4                  
ÖÇ9        4                4 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr