Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025052002Çevresel Etki Değerlendirmesi ve Risk AnaliziSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu kursun amacı, öğrencilere çevresel sorunlara sistematik ve analitik yaklaşımı ve risk yöntemine rehberlik kazandırmaktır. Böylece, öğrenciler çevresel çözümleri yeterli düzeyde öğrenmeye yönlendirilmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Aliye MANDIRACIOĞLU
Öğrenme Çıktıları
1Çevresel Etki Değerlendirme Sürecini kavrayabilme
2Çevresel olguları, çevresel etki değerlendirmesi ve risk değerlendirmesi kapsamında ele alabilme
3Risk Analizi ve değerlendirme sürecini kavrayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevresel etki değerlendirme çalışması hazırlıkları, Sucul ortamda çevresel etki değerlendirme çalışmaları, Karasal ortamda çevresel etki değerlendirme çalışmaları, Biyolojik ortamda çevresel etki değerlendirme çalışmaları, Kültürel ve sosyoekonomik yönlerden çevresel etki değerlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi, Çevresel etki değerlendirme çalışmalarında ekolojik yaklaşım, Çevresel etki değerlendirme yöntemleri, Tehlike, türleri ve etkileri, Risk Analizi, Risk Değerlendirmesi, Risk Değerlendirmesinin Sınırları, Risk Yönetimi
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevresel etki değerlendirmesinin tarihçesi,
2Çevresel etki değerlendirmesinin gelişimi,
3Çevresel etki değerlendirme çalışması hazırlıkları,
4Sucul ortamda çevresel etki değerlendirme çalışmaları,
5Karasal ortamda çevresel etki değerlendirme çalışmaları,
6Biyolojik ortamda çevresel etki değerlendirme çalışmaları,
7Kültürel ve sosyoekonomik yönlerden çevresel etki değerlendirme çalışmalarının değerlendirilmesi,
8Arasınav
9Çevresel etki değerlendirme çalışmalarında ekolojik yaklaşım,
10Çevresel etki değerlendirme yöntemleri.
11Tehlike, türleri ve etkileri
12Risk Analizi
13Risk Değerlendirmesi
14Risk Değerlendirmesinin Sınırları
15Risk Yönetimi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Doğan, F . Uygulamalı Çevre Bilimi ve Çevre Epidemiyolojisi. I. Baskı. Ege Üniversitesi Matbaası, İzmir, (1998). Çevre ve Orman Bakanlığı. Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) El Kitabı 2009 Davide Geneletti. Ecological evaluation for environmental impact assessment. 2009 Bindu N. Lohani, J. Warren Evans, Robert R. Everitt, Harvey Ludwig, Richard A. Carpenter, Shih-Liang Tu Environmental Impact Assessment for Developing Countries.1997
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13232
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)234
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1   5 5     5               
ÖÇ2     5     5               
ÖÇ3     5     5               
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr