Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025111998Çevre EkonomisiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere; çevre sorunlarına ekonomik yaklaşımın ardındaki temel prensipleri, çevresel dışsallıklar ve potansiyel çözümlerin teorisini ve piyasa dışı değerleme yöntemlerini öğreterek; çevre ekonomisi alanındaki problemlerin analizinde deneyim kazanmalarını sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Ela ATIŞ
Öğrenme Çıktıları
1Çevre sorunlarına ekonomik yaklaşımdaki temel prensipleri öğrenebilme
2Piyasa dışı değerleme yöntemleri gibi çevresel problemleri analiz etme tekniklerini kavrayabilme
3Doğal kaynak ve çevrenin kullanımı ve korunmasını kapsayan konuları anlayabilme ve analiz edebilme
4Çevre sorunlarını incelemede grafiksel analiz araçlarını kullanabilme
5Sınıf içi tartışma ve problem çözme yoluyla sorumluluk ve özgüven duygusunu geliştirebilme
6Mevcut çevresel sorunlarla ekonomik teşvikler arasındaki ilişkinin farkında olabilme
7Dönem ödevi hazırlama deneyimi ile araştırma, analiz ve sentez yapma becerisi kazanabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
• Ekonomi ve Çevre Arasındaki Bağlantılar • Çevre ve uluslararası ilişkiler • Kamusal Mallar, Dışsallıklar ve Dışsallıkların İçselleştirilmesi • Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilir Kalkınma • Ekonomik Değerleme: Kavram ve Yöntemler • Fayda-Masrafların Ölçülmesi ve Analizi • Doğal Kaynaklar ve Çevre Sorunları • AB ve Türkiye’de Uygulanan Çevre Politikaları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin Tanıtımı, Kapsamı, Gerekçesi, Önemi
2Temel Kavramlar, Çevre Sorunlarına Ekonomik Yaklaşım, Ekonomi ve Çevre Arasındaki Bağlantılar
3Ekonomik Büyüme ve Çevre Sorunları
4Çevre ve uluslararası ilişkiler, Tarihsel gelişme sürecinde çevre sorunlarına ekonomik ve politik yaklaşımlar
5Refah Ekonomisi, Mülkiyet Hakları ve Piyasa Başarısızlığı
6Dışsallıklar ve Dışsallıkların İçselleştirilmesinde Çözüm Alternatifleri
7Sürdürülebilir Kalkınma, Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirliğin Ölçümü
8Ara sınav
9Ekonomik Değer, Kullanım ve Kullanım Dışı Değerler ve Ödeme İstekliliği
10Fayda-Masrafların Ölçülmesi ve Analizi
11Piyasa Dışı değerleme Teorisi ve Yöntemleri
12Doğal Kaynaklar ve Çevre Sorunları, Türkiye’nin Doğal Kaynak Potansiyeli
13AB’de Uygulanan Çevre Politikaları
14Türkiye’de Uygulanan Çevre Politikaları
15Ödev Sunumları
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1. Hanley, N., Shogren, J.F., White, B. (2007). Environmental Economics in Theory and Practice, ISBN: 139780333971376. 2. Kolstad, C.D. (2000).Environmental Economics, Oxford University Press, ISBN:0-19-511954-1. 3. Hartwick, J.M., Olewiler,N. (1998). The Economics of Natural Resource Use, ISBN: 0321014286. 4. Tietenberg, T. (2004). Environmental Economics and Policy, ISBN: 0321194128. 5. Karacan, A.R. (2007). Çevre Ekonomisi ve Politikası, E.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayın No:6, ISBN: 9789754837513.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama188
Bireysel Çalışma1411154
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma12525
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)244
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ13  4  4                  44
ÖÇ2 4  4   4   4 4           5
ÖÇ34 3 3           4         4
ÖÇ44 4   4        5   4  3 4 4
ÖÇ5      4    4              4
ÖÇ6   3 5  5            4    3
ÖÇ7   43  4                  5
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr