Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025131998Arazi Kullanım Kararları ve Tarımsal Alan İlişkileriSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda tarım alanlarının planlama kriterleri, tarım alanlarının önemi, çeşitleri ve ilgili mevzuat ışığında korunması yöntemlerini öğretmek hedeflenmektir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. M. Aydın GÜNEY
Öğrenme Çıktıları
1Tarımsal sit kavramının geliştirilmesi ve buna ilişkin teknik ekonomik ve yasal dayanaklar bilgisi.
2Tarım alanlarının korunmasına ilişkin mevzuat bilgisi.
3Tarım alanlarının diğer alan kullanımlarıyla ilişkileri ve önemi bilgisi.
4Tarım devrimi ve sonradan oluşan gelişmeler ışığında tarım alanları bilgisi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Tarihsel süreçte tarım alanlarının gelişimi ve çevresel etkileşimi, tarım alanlarının gruplandırılması, özellikleri, tarımsal alan kayıplarını nedenleri sonuçları, tarımsal alan koruma kriterleri ve önerileri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Tarım devriminden başlayarak tarım alanlarına olan baskı.
2Tarımsal arazi kullanım biçimleri ve geçişler.
3Tarımsal alan kaybı nedenleri ve sonuçları.
4Ülkemizdeki tarımsal kaybı üzerine tartışmalar.
5Bölgesel ölçeklerde çeşitli tipteki tarımsal alanların cumhuriyet döneminden itibaren kayıplarının irdelenmesi.
6Ülkesel master alan kullanım planlamasının önemi ve çıkarılması yöntemleri.
7Master plan içinde tarım alanlarının yeri hakkında tartışma.
8Ara sınav
9Doğal alanlar- tarım alanları ilişkileri.
10Yerleşim alanları-tarım alanları ilişkileri.
11Endüstriyel alanlar-tarım alanları ilişkileri.
12Turizm ve rekreasyon alanlarla- tarım alanları ilişkisi
13Koruma sitleri ile tarım alanları ilişkileri.
14Tarım ve tarım dışı alan kullanımlarına ilişkin tartışmalar.
15Tarımsal sit yapılabilirliği.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Basılmamış Ders Notları
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma1411154
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)241
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ15 55     5                 
ÖÇ25 555     5                
ÖÇ35 55 5                     
ÖÇ45 555  5555                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr