Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025141998Dünya EkosistemleriSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Bu dersin sonunda öğrencilerimiz, yeryüzündeki değişik ekosistemleri tanıyabilecek ve dünyamıza bütüncül yaklaşabilecekler, böylece küresel düşünce ve yaklaşımları irdeleyebilecek, sorgulayabilecek ve değerlendirebileceklerdir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ümit ERDEM
Öğrenme Çıktıları
1Çevre, ekoloji ve ekosistemlere yönelik temel ilke, kavram ve kapsamları açıklayabilme,
2Dünya üzerinde görülen belli başlı ekosistemleri tanıyabilme,
3
4Sulak alan ekosistemi, kıyı ekosistemi gibi özellikli ekosistemleri tanıyabilme
5Organizma, populasyon, komünite ve ekoloji gibi temel kavramları ÖĞRENME ÇIKTILARI tanımlayabilme,
6Ekosistemlerin başlıca bileşenlerini tanımlayabilme,
7Ekosistemlerin kalitesini analiz edebilmek kapsamında kullanılan indikatöleri (göstergeleri) tanıyabilme
8Ülkemizdeki belli başlı ekosistem tiplerini tanıyabilme;
9Ekosistemlerin kendi öğeleri arasındaki ve diğer ekosistemler ile karşılıklı etkileşimlerini analiz edebilme,
10Ekosistemlerin dağılımlarını ve değişimlerini etkileyen faktörleri tanıyabilme ve sorgulayabilme,
11Başlıca biyom tiplerini tanıyabilme,
12Doğal yada insan kaynaklı olarak oluşan stres koşullarına, ekosistemlerin uyum gösterebilme şekillerini tanıyabilme,
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevre, ekoloji ve ekosistemlere yönelik tanım, kavram ve kapsamlar; Dünya kapsamında belli başlı ekosistemler; Başlıca biyom tipleri; Ekosistemlerin başlıca bileşenler ve etkileşimleri; Ekosistemler arası etkileşimler; özellikli ekosistemler; Ekosistemlerin dağılımını ve değişimini etkileyen faktörler; Ekosistemlerin kalitesini ölçmeye yönelik incelenebilecek indikatörler; Ekosistemleri etkileyen doğal ve insan kaynaklı stres koşulları; Ekosistemlerin stres koşullarına verdikleri tepkiler ve uyum süreçleri; Ekosistemler kapsamında sürdürülebilir ve dengeli birlikteleliklerin sağlanabilmesine yönelik izlenebilecek eylemler;
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevre, ekoloji ve ekosistemlere yönelik tanım, kavram ve kapsamlar
2Başlıca biyomlar tipleri
3Dünya kapsamında belli başlı ekosistemler ve etkileşimleri
4Dünya kapsamında belli başlı ekosistemler ve etkileşimleri
5Ülkemiz kapsamında belli başlı ekosistem tipleri ve etkileşimleri
6Ülkemiz kapsamında belli başlı ekosistem tipleri ve etkileşimleri
7Sulak alan ekosistemi, kıyı ekosistemi gibi özellikli ekosistemler
8Arasınav
9Ekosistemlerin dağılımını ve değişimini etkileyen faktörler
10Ekosistemler üzerinde baskılara neden olan doğal değişimler
11Ekosistemler üzerinde baskılara neden olan insan aktiviteleri
12Örnekler kapsamında, oluşan baskılara ekosistemlerin verdiği tepkiler ve uyum süreçleri
13Örnekler kapsamında ekosistemlerin kalitesini ölçmede kullanılabilecek indikatörler
14Ekosistemlerin sürdürülebilir ve dengeli birlikteliklerinin sağlanması kapsamında izlenebilecek eylemler, planlama çalışmaları ve geliştirilen politikalar
15Ekosistemlerin sürdürülebilir ve dengeli birlikteliklerinin sağlanması kapsamında izlenebilecek eylemler, planlama çalışmaları ve geliştirilen politikalar
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma41040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma148112
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)244
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ15 3                  53    
ÖÇ23                    5     
ÖÇ3                           
ÖÇ43                    5     
ÖÇ53                    5     
ÖÇ63                    5     
ÖÇ734 4                 4 2   
ÖÇ83                    5     
ÖÇ935 5                 4     
ÖÇ1035 4 2        2      5     
ÖÇ113                    5     
ÖÇ1233 5          2      4     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr