Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025171998Sucul Canlılar ve Kirlenme İlişkileriSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilere sucul ekosistemlerdeki kirlik kaynaklarını ve bu kaynakların organizmalara olan etkilerini öğretmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Tuncer KATAĞAN
Öğrenme Çıktıları
1Sucul canlıların özelliklerini öğrenmek .
2Radyoaktif kirliliği kavramak
3Pollusyonun ekolojik etkilerini yorumlamak
4Pestisid kirliliğini kavramak
5Deterjan kirliliğini kavramak
6Kirlilik nedeniyle sucu ortamda oluşan değişimleri algılamak
7Katı madde kirliliğini kavramak
8Su kirliliği ve çeşitlerini öğrenmek
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sucul canlılar, sucul ortamdaki kirlilik kaynakları ve bu kirlilik kaynaklarının ekolojik etkileridir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Sucul ortam tanımı ve sucul ortam çeşitleri
2Sucul canlılar ve özellikleri
3Su kirliliği ve çeşitleri
4Kirlenmiş sucul ortamların (dere,çay,deniz) gezilmesi-görülmesi ve örnekleme yapılması
5Örneklemelerin incelenmesi ve indikatör türlerin belirlenmesi
6Radyoaktif kirlilik
7ARA SINAV
8Deterjan kirliliği
9Pestisid kirliliği
10Katı madde kirliliği
11Suda yaşayan organizmalarla kirlilik deneyleri nasıl yapılır? Deney organizmaları nasıl seçilir.
12Seçilmiş kirleticilerle deney yöntemleri
13Elde edilen sonuçları değerlendirilmesi
14Mevcut bilimsel yayınların incelenmesi
15Pollusyonun ekolojik etkilerinin yorumlanması
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
D.J.Reish,P.S.Oshida,1986. Manua of methods in aquatic environment researgh. M.ÜNSAL,1998.Kirlilik Deneyleri-Yöntemler ve sonuçlarının değerlendirilmesi. P.PESSON,1976. La Pollution des eaux continentales : Incidences sur les biocénoses aquatiques
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Derse Katılım14228
Proje Hazırlama11313
Proje Sunma133
Bireysel Çalışma149126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Okuma428
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)233
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ15                          
ÖÇ233 3 333                   
ÖÇ344 4 444                   
ÖÇ444 4 444                   
ÖÇ544 4 444                   
ÖÇ644 4 444                   
ÖÇ744 4 444                   
ÖÇ844 4 444                   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr