Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025182001Çevre Sosyolojisi ve Çevre BilinciSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Çevre sosyolojisi kavramında çevre etiği ve çevre sosyolojisini anlama; Çevre,kentleşme ve kentlilik,insanlık tarihinde nasıl etikleşti ?.Türkiyenin çevreye yönelik yaklaşımları ve insanlık tarihinde çevre, ekonomik ve toplumsal tartışmaları anlama. Özellikle küresel etkiler bağlamında kent ve çevre problemleri anlaşılacaktır. Yerel,bölgesel,küresel yaşam koşullarındaki değişimin kent ve çevre problemleri üzerine etkisini anlamak.Sürdürülebilirlikte çevre etiği ve yurttaşlık kimliği anlayışının öneminin anlaşılması.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ercan Tatlıdil
Öğrenme Çıktıları
1Çevre araştırma becerisi kazanmak
2Küresel değişimde sürdürülebilir çevre anlayışı
3Çevre sosyolojisi kavramında çevre etiği ve çevre sosyolojisi
4Teorik çevre özelliklerinde sosyal,ekonomik, kültürel ve politik çevre sorunları
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Sosyal bilim perspektifinde çevre sorunlarını anlama anlamlaştırma;Çevrenin teorik sınıflandırmaları bağlamında sosyal, ekonomik, kültürel yaklaşım ve politikaları. Türkiyede kırdan kente yönelik nüfus hareketlerinin kent altyapısı ve sosyal kültürel yaşam üzerine etkisi. Özellikle sosyal ve çevre faktörleri bağlamında çevre bilinci ve yurttaşlık anlayışı üzerine etkileri incelenecektir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Çevre sosyolojisi kavramlarında çevre bilimi ve çevre etiği
2Çevre, kentleşme kavramları ve bu kavramların insanlık tarihinde etikleşmesi.
3Bölgesel ve küresel özellikler bağlamında günümüz kentlerinin gelişimi
4Kültür, yurttaşlık kimliği ve çevre problemleri.
5Kentsel yaşam kalitesi ve kentsel kirlenme ve çevre anlayışı.
6Kentlerin doğal gelişimi ve sürdürülebilirlik
7Kentsel nüfus artışının yaşam kalitesi ve etik üzerine etkisi
8Arasınav
9Planlı ve plansız yapılaşmanın yaşam alanları üzerine etkisi ve organizasyonlar
10Öğrenci seminer sunumları
11Öğrenci seminer sunumları
12Sosyal ve doğal yapıdaki değişimi anlama ve çevre etiği
13Avrupa Birliği’nde Sosyal ve doğal yapıdaki değişimi anlama ve çevre etiği
14Küresel çevre anlayışında sosyal, ekonomik, kültürel değişim ve çevre ilişkileri
15Sosyal ve çevre faktörlerinde çevre etiği ve yuttaşlık kimliği.
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Tatlıdil, Ercan (1989), Kentleşme ve Gecekondu. E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay. No:47 , İzmir - Ida Susser (Edit), (2002). The Castells reader on cities and social theory, Blacwell publihs.USA&UK -“Kentle Bütünleşmenin Bir Yolu: Gecekondulaşma” E.Ü.Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, Sayı: 1, İzmir, 1987 -C.G.Pickvance(ed.);”Urban Sociology:Critical Essays” Tavistock Publications,1976. -“Kent Kültürü ve Boş Zaman Değerlendirme” I.Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildirileri, 3-5 Kasım 1993, İzmir, Sosyoloji Derneği Yayınları III, Cilt:2, Ankara 1994, s.385. -“Türkiye’de Kentleşme ve İşgücünün Değişen Nitelikleri”, (Urbanization And Changing Of Manpower in Turkey) Sosyoloji Dergisi, E.Ü. Ed.Fak. Yay. No.4, s.59-72. -“Globalleşen Dünya’da Kent Kültürü’nün Önemi” Demokrasi kültürü ve globalleşme, I. Ulusal kültür kongresi 3-5 Kasım 1997, İzmir Kültür Sanat ve eğitim Vakfı Yayını, İzmir, 1998 - Kentleşme ve Göç,ed.İhsan Sezal, Sosyolojiye Giriş,Martı Kitap ve Yayınevi, Ankara, Ekim 2002,ss.403-446 - The Effects of Rapid Urbanization In a Turkish City, İzmir – Karşıyaka ; Coastal Zone Management In The Mediterranean Regions, Editors: D. Camarda, L.Grassini ,OPTIONS Mediterranean Seminars
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Seminer224
Bireysel Çalışma1411154
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)250
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1243544143435452111111253145
ÖÇ2234433143453434211222351155
ÖÇ3154342143553432311113351155
ÖÇ4233434153443444211122451145
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr