Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025191998Çevresel KlimatolojiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Dersin amacı öğrencilerin; hava, iklim ve iklim değişikliği ile ilgili kavramları tanıması; küresel iklim sisteminde gözlenen değişimler ve bu değişimlerin nedenleri (doğal ya da insan kaynaklı iklim değişikliği) kavraması, iklim değişikliğinin çevre üzerinde olası etkileri ile iklimin korunmasına yönelik uluslararası eylemlerin açıklanmasıdır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Dr. Ecmel ERLAT
Öğrenme Çıktıları
1Küresel iklim sisteminde görülen değişimlerle ilişkili olarak iklim elemanlarında görülen değişiklik ve değişkenlikleri kavrayabilme
2İklim sistemi üzerinde insan etkisini kavrayabilme
3İklim sistemi ve bileşenleri arasındaki ilişkiyi kavramak
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu amaca bağlı olarak işlenen konular: insan etkinlikleri ve iklim değişikliği, küresel iklim sisteminde gözlenen değişimler, iklim modellerinin sonuçları, küresel iklim değişikliği öngörüleri, iklim değişikliğinin olası etkileri, küresel iklim sisteminin korunması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Atmosfer, hava ve iklim, iklim sistemi kavramlar
2Doğal sera etkisi; kuvvetlenmiş sera etkisi
3Sera gazları ve aerosol’ler (sera gazlarının ve aerosol’lerin kaynakları ve sink’leri; ışınımsal kuvvetlenme)
4Doğal ve insan kaynaklı iklim değişikliği
5Küresel iklim sisteminde gözlenen değişimler
6Küresel sıcaklık yağış, buz-buzul örtüsü değişimleri, deniz seviyesi yükselmesi
7İklim modellerinin sonuçları (atmosferik karbondioksit birikimi öngörüleri)
8Arasınav
9Küresel iklim değişikliği öngörüleri (küresel ortalama sıcaklık, yağış için öngörülen değişiklikler)
10Küresel iklim değişikliği öngörüleri (deniz seviyesinde öngörülen değişiklikler)
11Bölgesel iklim değişikliği öngörüleri
12iklim değişikliğinin olası etkileri (doğal ekosistemler, su kaynakları üzerindeki etkiler)
13İklim değişikliğinin olası etkileri (sosyo-ekonomik sistemler üzerindeki etkiler)
14Küresel iklim sisteminin korunması (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi)
15Küresel iklim sisteminin korunması (Kyoto Protokolü).
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Hawkins, E. , Sutton, R. Time of emergence of climate signals. Geophys. Res. Lett. 39, L01702 (2012). Bindoff, N. L. et al. in Climate Change 2013: The Physical Science Basis (eds Stocker, T. F. et al.) Ch. 10 (IPCC, Cambridge Univ. Press, 2013). Santer, B. D. et al. Celebrating the anniversary of three key events in climate change science. Nat. Clim. Change 9, 180–182 (2019). Erlat E. İklim Sistemi ve İklim Değişmeleri. Ege Üniversitesi Edebiyat Fak. Yayınları No: 155 (2019) IPCC. Special Report on Global Warming of 1.5 °C (eds Masson-Delmotte, V. et al.) (WMO, 2018). Trenberth, K. E., Fasullo, J. T. & Balmaseda, M. A. Earth’s energy imbalance. J. Clim. 27, 3129–3144 (2014).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)232
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1 4            4            
ÖÇ2   4          4            
ÖÇ34             4      4     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr