Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025201998Atıkların Değerlendirilmesi ve Geri KazandırılmasıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Atık oluşumu, atıkların bertaraf edilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgili genel bir bakış getirmektir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Jale YANIK
Öğrenme Çıktıları
1Biyokimyasal ve termokimyasal dönüşüm teknolojileri ile atıkların değerlendirilmesinin öğrenilmesi.
2Değişik atık akımlarının geri kazanımı veya tekrar kullanımını özendirmek için çeşitli ekonomik kazanımlar ve stratejilerin etkisini değerlendirme.
3Atık yönetim stratejisi geliştirme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Atık oluşumu, atıkların sınıflandırılması, atıkların toplanması, taşınması ve depolanması, atıklardan kompost üretimi, biogaz üretimi, atıkların değerlendirilmesinde kimyasal/termokimyasal yöntemler, atıklardan enerji üretimi ve atık kontrol yönetmelikleri.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Atık oluşumu ve karekteristikleri
2Atık yönetimi hierarşisi ve 3R konsepti
3Atık yönetim politikaları. atık arıtma yöntemlerinin ekonomisi
4Katı atıkların toplanması, transferi ve depolanması
5Katı atıkdan gerikazanılabilir maddelerin kazanımı, donanım ve birim işlemler
6Evsel atıklardan kompost üretimi
7Biogaz üretimi
8Arasınav
9Atıklardan yakmayla enerji üretimi
10Katı atıklar için dönüşüm teknolojisi: Gazlaştırma teknolojisi
11Atık plastiklerin geri kazanımı
12Atık Kağıtların gei kazanımı
13Kauçuk-araba lastiği geri kazanımı
14Tehlikeli atıkları arıtma metotları
15Proje sunumu
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
The McGraw-Hill Recycling Handbook Herbert F.Lund, 2nd ed. ISBN 0-07-039156-4 Handbook of solid waste management, 2nd ed. Frank Kreith, George Tchobanoglous The McGraw-Hill ISBN 0-07-135623-1
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Proje Sunma326
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma32575
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14848
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma15050
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)225
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1    5  5            5  5   
ÖÇ2       5               5   
ÖÇ3    3          3       5   
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr