Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025221998Çevre Planlama IISeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, öğrencilerin çevre ve çevre planlamaya yönelik kavramları öğrenebilmelerini, çevrenin yapısını ve işlevlerini kavrayabilmelerini, çevrenin bileşenleri olan doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik kaynakları tanımalarını ve kaynakların önemini kavramalarını ve bu kaynakların analizine yönelik temel verileri ve araçları tanıyabilmelerini ve değerlendirebilmelerini, çevrenin planlanması, korunması ve yönetimi konularında bilgi sahibi olabilmelerini ve çözümler üretebilmelerini, çevre planlama yöntemlerini örnek çalışmalar üzerinde karşılaştırabilmelerini ve kullanabilmelerini, çevre planlamaya yönelik uygulama çalışmalarını izleyebilmelerini, çevre planlamaya yönelik sorunların çözümünde fikir üretebilmelerini ve çevre güvenliliğinin önemini ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını algılayabilmelerini sağlamaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Engin NURLU
Öğrenme Çıktıları
1Çevrenin yapısı, bileşenleri ve işlevlerini kavrayabilme
2Ülkemizde çevre planlama çalışmalarını etkileyen yasa, yönetmelik ve uluslararası anlaşmaları tanıyabilme
3Çevresel kaynakları analiz edebilme
4Çevre planlamaya yönelik sorunların çözümünde fikir üretebilme
5Çevresel kaynakları – doğal, kültürel, sosyal ve ekonomik kaynaklar olarak tanıma ve aralarındaki ilişkiyi kurabilme
6Planlama sürecinde çevre planlama çalışmalarının önemini kavrayabilme
7Çevre planlama yöntemlerini örnek çalışmalar üzerinde karşılaştırabilme ve kullanabilme
8Çevrenin planlanması, korunması ve yönetimi konularında bilgi sahibi olabilme ve çözümler üretebilme
9Çevre güvenliliğinin önemini ve kaynakların sürdürülebilir kullanımını algılayabilme
10Çevre planlamaya yönelik uygulama çalışmalarını izleyebilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Çevrenin tanımı ve çevrenin bileşenleri arasındaki ilişkiler modeli, çevresel kaynaklar ve bu kaynakların analizi, çevrenin yapısı ve işlevleri, çevre planlama ve değerlendirme yöntemleri, üst üste bindirme yöntemi, çevre planlama çalışmalarında analiz süreci, çevre planlamada bilgisayar kullanımı, çevre planlamada veri yapıları, çevrenin planlanması, korunması ve yönetimi, çevresel değişimleri saptama ve izleme, bu kapsamda kullanılan araçlar, Türkiye’de çevre planlamayı etkileyen yasa, yönetmelik ve uluslararası anlaşmalar, çevre planlama çalışmalarına yönelik örnek çalışmaların sunulması.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dersin tanıtımı: kapsamı, gerekçesi ve önemi
2Çevrenin tanımı, çevrenin bileşenleri arasındaki ilişkiler modeli
3Çevreyi oluşturan abiyotik, biyotik ve kültürel bileşenler
4Çevrenin yapısı ve işlevleri
5Çevre mozaiğini oluşturan elemanlar
6Kaynak tanımı ve çevresel kaynakların sınıflandırılması
7Planlama süreci ve aşamaları
8Ara Sınav
9Çevre planlama ve değerlendirme yöntemleri
10Çevre planlama çalışmalarında analiz süreci
11Çevre planlamada bilgisayar kullanımı, çevre planlamada veri yapıları
12Çevrenin planlanması, korunması ve yönetimi
13Çevresel değişimi saptama ve izleme
14Çevresel değişimi saptama ve izlemede kullanılan araçlar
15Türkiye’de çevre planlama süreçlerini etkileyen yasa, yönetmelik ve uluslararası anlaşmalar
16Yarıyıl Sonu Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
ÖNERİLEN KAYNAKLAR: 1. Selman, P. (2006). Planning at the Landscape Scale. Routledge, Taylor&Francis Group, ISBN 0415351421. 2. Steiner, F. (2008). The Living Landscape: An Ecological Approach to Landscape Planning, Island Pres, Second Edition. 3. Golley F. B. & Bellot J. (Eds.) (1999), Rural Planning from an Environmental Systems Perspective. Springer Verlag. 4. Marsh, W.M., (2010).Landscape Planning-Environmental Applications. John Wıley & Sons, Inc., New York, 5th Revised Edition. 5. Erdem, Ü., (Eds.), (2001). Çevre Bilimi-Sürdürülebilir Dünya. Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yayınları No. 1, ISBN 0470570814. 6. Marsh, W.M. & Grossa, Jr. J., (1995). Environmental Geography-Science, Land Use, and Earth Systems. John Wiley & Sons, Inc., New York, Third Edition, ISBN 0471503967.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14342
Bireysel Çalışma149126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13535
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)242
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ145 5                       
ÖÇ2     3                   5 
ÖÇ3 5 4                       
ÖÇ4     3  5  54       35     
ÖÇ545  3                      
ÖÇ6    35                     
ÖÇ7    53     4  3     3  3   
ÖÇ845 5 5                     
ÖÇ9   4 5                     
ÖÇ10     4  5  54       35     
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr