Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025242001Denizler ve KirlenmeSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı, denizleri çeşitli yönleriyle ele alarak, deniz kirliliği konusunda detaylı bilgiler vermektir. Bu dersin hedefleri ise, denizlerle ilgili temel kavramlar hakkında kapsamlı bilgiler sunmak ve sonrada deniz yaşamı ile deniz kirliliği arasındaki arasındaki ilişkiler ve deniz kirlenmesinin kaynakları, izlenmesi ve önlenmesi konuları üzerinde durmaktır.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Uğur SUNLU
Öğrenme Çıktıları
1Avrupa topluluğunun deniz kirliliği politikaları, deniz kirliliğini önlemek için yapılan ulusal düzenlemeler, deniz kirliliği konusundaki uluslararası anlaşmalar
2Kirleticilerin sınıflandırılması yapılarak tehlikeli kimyasal atıkların tanımlama ve izlenmesinin yapılabilmesi
3Denizlerdeki biyojeokimyasal süreçler
4Deniz kirliliği sonucunda meydana gelen değişimlerin canlılar üzerine etkilerinin belirlenmesi
5Günümüzde dünya denizlerindeki kirlenme düzeylerini belirlemeye yönelik teknik ve yöntemlerin kullanılabilirliği, deniz kirliliğinin uzaktan algılama yöntemleriyle izlenmesi,
6Kirleticilerin taşınımı yolları (noktasal ve noktasal olmayan kirleticiler, akarsularla, atmosferik girdiler) kirleticilerin denizel organizmalardaki birikim mekanizmaları,
7Deniz kirliliğinin tanımı yapılarak, denizlerin fiziksel,kimyasal ve biyolojik özelliklerinin irdelenmesi.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu ders kapsamında, denizlerin fiziksel,kimyasal ve biyolojik özellikleri, denizlerde biyojeokimyasal süreçler, deniz kirliliğinin tanımı, kirleticilerin sınıflandırılması, denizlerde kirletici kaynakları ve girdileri, denizel ortamlarda kirleticilerin hareket ve davranışları, kirleticilerin akarsularla taşınımı, atmosferik girdiler, kirleticilerin denizel organizmalardaki birikim mekanizmaları, günümüzde dünya denizlerindeki kirlenme düzeyleri, deniz kirliliğinin uzaktan algılama yöntemleriyle izlenmesi, deniz kirliliğinin biyolojik izlenmesi, dünyadaki midye-izleme projeleri, insan gıdalarında toksik maddelerin sınır değerleri, Avrupa topluluğunun deniz kirliliği politikaları, deniz kirliliğini önlemek için yapılan ulusal düzenlemeler, Deniz kirliliği konusundaki uluslararası anlaşmalar konusunda bilgiler verilmektedir.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Denizlerin fiziksel,kimyasal ve biyolojik özellikleri,
2Denizlerde biyojeokimyasal süreçler,
3Deniz kirliliğinin tanımı, kirleticilerin sınıflandırılması,
4Denizlerde kirletici kaynakları ve girdileri,
5Denizel ortamlarda kirleticilerin hareket ve davranışları,
6Kirleticilerin akarsularla taşınımı, atmosferik girdiler,
7RAPOR HAZIRLIĞI
8VİZE SINAVI
9Kirleticilerin denizel organizmalardaki birikim mekanizmaları,
10Günümüzde dünya denizlerindeki kirlenme düzeyleri, deniz kirliliğinin uzaktan algılama yöntemleriyle izlenmesi, deniz kirliliğinin biyolojik izlenmesi,
11Dünyadaki midye-izleme projeleri, insan gıdalarında toksik maddelerin sınır değerleri,
12Avrupa topluluğunun deniz kirliliği politikaları,
13Deniz kirliliğini önlemek için yapılan ulusal düzenlemeler, Deniz kirliliği konusundaki uluslararası anlaşmalar
14RAPORLARIN SUNUMU
15RAPORLARIN SUNUMU
16FİNAL SINAVI
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Connell, D.W., Miller, G.J.,.Chemistry and Ecotoxicology of Pollution. John Wiley Sons. Publishing. New York. 444p (1984). Gerlach, S.A.,. Marine Pollution. Springer- Verlag Publishing. Berlin. 218 p., (1981). Furness, R.W., Rainbow, P.S., 1990. Heavy Metals in the Marine Marine Environment. CRC press.Inc. Florida. 256 p., (1990). Topping , G., 1976. Sewage and the Sea. In Marine Pollution ed. Johnston, R. Acedamic press. London. 729 p., (1976).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Rapor Hazırlama5315
Rapor Sunma122
Bireysel Çalışma149126
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
Rapor5210
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)235
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1352543432232544212334434221
ÖÇ2352543432232544212334434221
ÖÇ3352543432232544212334434221
ÖÇ4352543432232544212334434221
ÖÇ5352543432232544212334434221
ÖÇ6352543432232544212334434221
ÖÇ7352543432232544212334434221
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr