Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025252002Doğal RadyoaktiviteSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Öğrencilere, çevresel radyoaktivite ve radyoaktivite ölçüm sistemlerinin temel bilgilerini kavratabilmek
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof.Dr. Müslim Murat SAÇ
Öğrenme Çıktıları
1Radyoaktivite konusunda gelişmeleri takip edebilme
2Doğal radyoaktivite ve radyoaktif bozunum konularının kavratılması
3Çevresel faktörler ile radyoaktivite arasında ilişki kurarak yorum getirebilme
4Ölçüm sistemlerinden alınan verileri analiz etme ve grafiklendirme
5Uygun ölçüm tekniklerini kullanarak modelleme yapabilme
6Bilgi ve becerilerini grup çalışmalarında kullanabilme
7Çevresel ölçümlerde örnekleme ve etüd yapma becerisini kazanabilme
8Radyoaktif ölçüm sistemlerinin kullanılması ve tasarlanması konusunda bilgi ve beceri sağlayabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Radyoaktivitenin keşfi, Doğal radyoaktivite, Radyoaktif bozunum zinciri, Kozmik ve karasal radyasyon, Radyoaktif bozunum serileri, Uranyum, Toryum, Aktinyum, Doğal Radyasyon korunma standartları
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Radyoaktivite ve genel tanımlamalarRehberli problem çözme
2Doğal Radyoaktivite Rehberli problem çözme
3Radyoaktif bozunum zinciriRehberli problem çözme
4Kozmik radyasyonun çevresel ve biyolojik etkileriRehberli problem çözme
5Karasal radyasyonun çevresel ve biyolojik etkileriRehberli problem çözme
6Karasal radyasyon kaynaklarıRehberli problem çözme
7Doğal radyonüklidler, Radyoaktif serilerRehberli problem çözme
8Arasınav
9Uranyum ve serisinin çevresel önemiRehberli problem çözme
10Toryum ve serisinin çevresel önemiRehberli problem çözme
11Aktinyum ve serisinin çevresel önemiRehberli problem çözme
12Doğal radyasyon korunma standartlarıRehberli problem çözme
13Radon gazının çevresel ve biyolojik etkileriRehberli problem çözme
14Doğal radyasyon ve sağlıkRehberli problem çözme
15Çevresel radyasyon ölçüm, kontrol ve korunma yöntemleriRehberli problem çözme
16Final
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Ronald L. Kathren, Radioactivity in the Environment: Sources, Distribution and Surveillance , Switzerland ; New York : Harwood Academic Publishers, c1984
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav133
Final Sınavı133
Derse Katılım14342
Takım/Grup Çalışması10220
Rapor Hazırlama8216
Makale Kritik Etme188
Bireysel Çalışma14798
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12020
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13030
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ14   3                      
ÖÇ23 4 35  3 4                
ÖÇ3  4    4 4                 
ÖÇ4     3  4                  
ÖÇ5  4 4                      
ÖÇ63     5  53                
ÖÇ735     53                  
ÖÇ8                           
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr