Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025262002Çevre EpidemiyolojisiSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Öğrencilerin epidemiyolojik konsept ve metodların ve özellikle çevresel epidemiyolojinin presiplerini öğrenebilmeleridir
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Assoc.Prof. Dr. Zeliha Aslı ÖCEK
Öğrenme Çıktıları
1Epidemiyolojik araştırmaların kullanım alanlarını bilebilme
2Temel epidemiyolojik ölçütleri bilebilmeleri
3Çevresel sorunlara epidemiyolojik bakış açısından bakablimeli
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu kurs ile insan topluluklarının sağlığını etkileyebilen byolojik olmayan ve kimyasal çevresel ajanların etkileri ile ilgili olarak epidemiyolojik çalışmalar konusunda yararlı bilgiler kazandırılacaktır.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Epidemiyoloji tanım ve stratejiler, tarihsel süreç
2Epidemiyolojik temel yaklaşımlar, Epidemiyolojik araştırmaların sınıflandırılması
3Tanımlayıcı araştırmalar,
4Vaka- kontrol çalışmaları
5Çevre - sağlık ilişkileri
6Çevresel maruziyet
7Kimyasal Maruziyet
8Arasınav
9Maruziyet ve doz
10Sistemik Ajanlar
11Kirllikler
12Kirlilik unsurlarının izlenmesi
13Maruziyetin çevresel değerlendirilmesi
14Maruziyetin kalitatif değerlendirilmesi
15Maruziyetin biyolojik değerlendirilmesi
16Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
World Health Organization : Guidelines on Studies in Environmental Epidemiology. Env. Hlt.Criteria, 27. , Geneca, (1983).
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma1410140
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13030
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13232
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)234
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1   3               44   5  
ÖÇ2   3               44   5  
ÖÇ3   5               54   5  
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr