Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025272004Kent SosyolojisiSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Dersin Amacı
Kentleşme ve kentlileşme kavramlarının tanınması,insanlık tarihinde kentlerin ortaya çıkışı, bir yaşam alanı olarak kent dokusunun sosyal, kültürel ve ekonomik özelliklerinin tanınması, küreselleşmenin kentler özellikle küresel çevre problemleri üzerine etkisi.Öğrencilerin yerel, bölgesel,ve küresel bağlamda çevre sorunlarının kentler üzerine etkisini anlamaları.Kent ve kentli kimliğinin oluşumunda Türkiye’nin sosyal,ekonomik koşulları ve kentleşme politikalarını anlama ve alanda araştırma yapabilme donanımı kazanma
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Ercan Tatlıdil
Öğrenme Çıktıları
1Küresel değişimde kentsel sürdürülebilirliği anlama
2Türkiye’de Kentlerin sosyal, ekonomik, kültürel özelliklerini çevre sorunları tartışmaları bağlamında irdeleme
3Kent ve kentsel çevre araştırmalarında yer alabilecek bilgi ve donanım yeterliliği kazandırma
4Kuramsal perspektif içinde kent ve kentlinin değişim ve dönüşümünü anlama
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Bu derste toplum biliminin kent olgusuna yaklaşımını anlama ve anlamlaştırma; kentlerin sosyal, kültürel,ekonomik ve çevre özellikleri, Türkiye’de nüfus hareketlerinin kentin altyapı, kültür , sosyal ilişkiler ve çevre üzerine olan etkisi,kente yeni gelenlerin kentin doğal ve sosyal dokusu üzerine etkileri. Türkiye’de kent politikalarının oluşumunda sosyal ve çevre faktörlerini tanımlama
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Kentleşme ve kentlileşme kavramlarının sosyolojik içerik analizleri
2Günümüz kentlerinin ve Türkiye kentlerinin tarihsel süreç içinde aşamalarının irdelenmesi
3Bölgesel ve küresel özellikler bağlamında günümüz kentlerinin gelişimini anlama
4Kent kültürü ve kentlilik ve kentlilik bilinci ve çevre problemleri
5Kent kültürü ve kentlilik ve kentlilik bilinci ve çevre problemleri
6Kentsel yaşam kalitesi ve kentsel kirlenme
7Kentlerin doğal gelişimi ve sürdürülebilirlik
8Kent ve nüfus artışının kent yaşamı üzerine etkisi
9Arasınav
10Planlı ve plansız yapılaşmanın kent üzerine etkisi
11Öğrenci seminer sunumları
12Öğrenci seminer sunumları
13Kentlerin sosyal ve doğal yapısındaki değişimi anlama
14Kentlerin sosyal ve doğal yapısındaki değişimi anlama
15Çevresel değişim anlayışında kentlerin sosyal, kültürel ve ekonomik değişiminin kent yaşamı üzerine etkisi
16Kent kültürü ve kentlilik bilinci ve çevre
17Final Sınavı
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
- Tatlıdil, Ercan (1989), Kentleşme ve Gecekondu. E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yay. No:47 , İzmir - Ida Susser (Edit), (2002). The Castells reader on cities and social theory, Blacwell publihs.USA&UK -“Kentle Bütünleşmenin Bir Yolu: Gecekondulaşma” E.Ü.Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Dergisi, Sayı: 1, İzmir, 1987 -C.G.Pickvance(ed.);”Urban Sociology:Critical Essays” Tavistock Publications,1976. -“Kent Kültürü ve Boş Zaman Değerlendirme” I.Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildirileri, 3-5 Kasım 1993, İzmir, Sosyoloji Derneği Yayınları III, Cilt:2, Ankara 1994, s.385. -“Türkiye’de Kentleşme ve İşgücünün Değişen Nitelikleri”, (Urbanization And Changing Of Manpower in Turkey) Sosyoloji Dergisi, E.Ü. Ed.Fak. Yay. No.4, s.59-72. -“Globalleşen Dünya’da Kent Kültürü’nün Önemi” Demokrasi kültürü ve globalleşme, I. Ulusal kültür kongresi 3-5 Kasım 1997, İzmir Kültür Sanat ve eğitim Vakfı Yayını, İzmir, 1998 - Kentleşme ve Göç,ed.İhsan Sezal, Sosyolojiye Giriş,Martı Kitap ve Yayınevi, Ankara, Ekim 2002,ss.403-446 - The Effects of Rapid Urbanization In a Turkish City, İzmir – Karşıyaka ; Coastal Zone Management In The Mediterranean Regions, Editors: D. Camarda, L.Grassini ,OPTIONS Mediterranean Seminars
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
Ara Sınav1100
TOPLAM100
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
Final Sınavı1100
TOPLAM100
Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri40
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri60
TOPLAM100
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım16232
Seminer30260
Bireysel Çalışma14684
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma10220
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma20240
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1234433143453434311123351145
ÖÇ2233434153443442211111451145
ÖÇ3243544143445452211111451145
ÖÇ4154342143553432111111351135
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr