Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025282009Çevre-Enerji ve Enerji KaynaklarıSeçmeli128
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Çevre-enerji ilişkisi ve enerji kaynakları üzerine bir yarıyıl boyunca bilgi verme.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Asc. Prof. Dr. Hüseyin GÜNERHAN
Öğrenme Çıktıları
1Ekosistemlerde enerji kavramını anlama.
2Enerji kavramını anlama.
3Enerji-çevre ilişkisini anlama.
4Çevre sorunları ve çözüm önerileri üzerine bilgilendirme.
5Türkiye’nin enerji kaynakları üzerine bilgilendirme.
6Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları üzerine bilgilendirme.
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Termodinamik Temel Kavramları ve Kanunları Çerçevesinde Çevre Sorunları, Enerji Kavramları, Enerjinin Tarihsel Gelişimi, Enerji: Çevre ve Gelişme için Seçenekler, Enerji Eldesinin Çevreye Etkileri, Ekosistemlerde Enerji, Enerji ve Ekonomik Büyüme, Sürdürülebilir Kalkınma, Yeraltı ve Yerüstü Enerji Kaynakları, Çevre Sorunları Kapsamında Yeni Enerji Kaynakları (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Biyokütle Enerjisi, Dalga Enerjisi, Jeotermal Enerji), Türkiye’nin Enerji Kaynakları.
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Giriş ve Enerjinin Temel KavramlarıDers kitabının ilgili sayfaları
2Termodinamik Temel Kavramları ve Kanunları Çerçevesinde Çevre SorunlarıDers kitabının ilgili sayfaları
3Enerjinin Tarihsel GelişimiDers kitabının ilgili sayfaları
4Genel Problem Çözümü
5Enerji: Çevre ve Gelişme için SeçeneklerDers kitabının ilgili sayfaları
6Genel Problem Çözümü
7Enerji Eldesinin Çevreye EtkileriDers kitabının ilgili sayfaları
8Genel Problem Çözümü
9Ekosistemlerde Enerji, Enerji ve Ekonomik BüyümeDers kitabının ilgili sayfaları
10Genel Problem Çözümü
11Sürdürülebilir KalkınmaDers kitabının ilgili sayfaları
12Yeraltı ve Yerüstü Enerji KaynaklarıDers kitabının ilgili sayfaları
13Çevre Sorunları Kapsamında Yeni Enerji Kaynakları (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Biyokütle Enerjisi, Dalga Enerjisi, Jeotermal Enerji)Ders kitabının ilgili sayfaları
14Çevre Sorunları Kapsamında Yeni Enerji Kaynakları (Güneş Enerjisi, Rüzgar Enerjisi, Biyokütle Enerjisi, Dalga Enerjisi, Jeotermal Enerji)Ders kitabının ilgili sayfaları
15Türkiye’nin Enerji KaynaklarıDers kitabının ilgili sayfaları
16Genel Problem ÇözümüDers kitabının ilgili sayfaları
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
DERS KİTABI: 1.Twidell, JW, Weir, AD, Renewable Energy Resources, E. & F. N. Spon, 1990. 2.Berkes F., Kışlalıoğlu M., Ekoloji ve Çevre Bilimleri, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1990. YARDIMCI KİTAP: 1.Hill, R, O’Keefe, P, Snape, C, The Future of Energy Use, Earthscan, 1995.
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Etkinlikler ayrıntılı olarak "Değerlendirme" ve "İş Yükü Hesaplaması" bölümlerinde verilmiştir.
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Türkçe
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım14228
Bireysel Çalışma1411154
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma12525
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma13535
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)246
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ14        4                 
ÖÇ24                          
ÖÇ34                          
ÖÇ44                          
ÖÇ54                          
ÖÇ64    4   4                 
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr