Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025372013Deri Sanayide Atık Azaltma ve Geri Kazanım (İyi UygulamalarSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Bu dersin amacı; deri sanayinin oluşturduğu çevresel yükün azaltılması açısından yapılan çevre dostu prosesleri tanımlayarak, geri kazanım ve atıkların azaltılması konusundaki iyi uygulamalar için tasarım ve teknolojilerin aktarılmasıdır. Sürdürülebilirlik stratejileri açısından iyi uygulamaların sosyal, çevresel ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Prof. Dr. Bahri BAŞARAN
Öğrenme Çıktıları
1Endüstriyel kirlilik hakkında genel değerlendirmelerin yapılabilmesi
2Türk ve dünya deri sanayinin yapısal özelliklerinin değerlendirilmesi
3Deri sanayi üretim teknolojilerinin kavranması
4Tabaklama öncesi ve sonrası işlemlerdeki kirlilik yükleri konusunda birikim oluşturma
5Deri sanayinde atık azaltma olanakları konusunda proses modelleri ve tasarımları oluşturabilme
6Kimyasal tüketimin azaltılası ve kimyasal güvenlik kavramlarına dayalı model uygulamaların tasarımlanabilmesi
7Proses bazında geri kazanım uygulamalarının kavranılması
8Deri sanayi atıkları için temel kirlilik parametrelerin kavranılması
9Karbon ayak izi değerlendirmelerinin yapılabilmesi
10Teknolojik düzeye bağlı çevresel ve ekonomik sürdürülebilirlik çalışmalarının kavranılması
11Verimlilik açısından değerlendirmelerin yapılması
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Dünya, AB Ülkeleri ve Türkiye’de deri sanayinin yapısı ve üretim teknolojileri ve modelleri, günümüz üretim teknolojileri ve çevresel etki/kirlilik açısından genel değerlendirme, Tabaklama öncesi işlemler ve tabaklama sonrası işlemlerde kirlilik parametreleri, Kimyasal tüketiminin azaltılması, atık azaltma ve geri kazanım uygulamaları, Karbon ayak izi, Sürdürülebilirlik açısından Türk ve dünya deri sanayi, iyi uygulamalara dayalı modellerin tanımlanması, sosyal ve çevresel göstergeler, verimlilik ve ekonomik modeller
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Dünya üzerinde deri üretiminin haritalanması
2Türk deri sanayinin yapısı
3Günümüz üretim teknolojileri ve üretim modellerinin çevresel etkileri
4Tabaklama öncesi ve tabaklama sonrası işlemlerde kirlilik parametreleri
5Kimyasal tüketimi ve kimyasal kullanım güvenliği
6Atıkların azaltılması ve teknolojik hedefler
7Atık yönetimi uygulamaları
8Ara sınav
9Geri kazanım ve yeniden kullanım olanakları
10İyi uygulamaları dayalı modellerin tanımlanması
11Sürdürülebilirlik açısından Türk deri sanayi
12Karbon ayak izi ve deri sanayinin değerlendirilmesi
13Deri sanayi için sosyal ve çevresel göstergeler
14Üretim verimliliği ve ekonomik modeller
15Final Sınavı
16
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
1.Tanning Technology, The Science of Leather, Anthony D Covington 2.Conservation of Leather and related materails 3. From Collagen to Leather-The theoretical background 4. Fundamentals of Leather Manufacture 5. Social and Environmental Report the European leather industry
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Quiz122
Derse Katılım13226
Uygulama/Pratik13226
Rapor Hazırlama12424
Proje Hazırlama13434
Proje Sunma122
Seminer122
Bireysel Çalışma14040
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14040
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14040
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)240
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ14 4   35               4 4 
ÖÇ2       2 2            32 3 
ÖÇ3 33 4322               242 
ÖÇ44 3 3454 4     3      34 3 
ÖÇ54 3 3454 4     3      34 3 
ÖÇ64 3 3445 3     3      34 3 
ÖÇ73 4 3455 3     3      34 3 
ÖÇ85 4 4554 3     3      34 3 
ÖÇ95 4 5444 3     3      34 3 
ÖÇ104 424554 3     3      34 3 
ÖÇ112      2 44                
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr