Ders Öğretim Planı
Dersin KoduDersin AdıDersin TürüYılYarıyılAKTS
9105025392013Deri Sanayi ve Çevre İlişkileriSeçmeli118
Dersin Seviyesi
Yüksek Lisans
Dersin Amacı
Deri sanayinin özelliklerini çevre ile olan ilişkilerini kavraması, çevreye olan etkileri hakkında bilgi sahibi olabilmesi ve bu bilgileri deri sanayinde kullanabilmesi, çevre kirliliği ve deri sanayinin çevreye olan etkisinin farkına varabilmesi ve sorgulayabilmesi öğrencilerin bilgi kazanmasını sağlamak
Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri
Doç.Dr. selime ÇOLAK
Öğrenme Çıktıları
1 Deri sanayi tanımlayabilme
2Deri sanayinin atıklarını tanımlayabilme, sınıflandırabilme
3Deri sanayinde kullanılan kirletici maddeleri sınıflandırabilme
4Deri sanayinin çevreye olan etkilerini tanımlayabilme
5Deri sanayinin çevreye olan etkileri ile ilgili öğrendiği bilgiyi kullanabilme, anlatabilme
Öğrenim Türü
Örgün Öğretim
Dersin Ön Koşulu Olan Dersler
Yok
Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar
Yok
Dersin İçeriği
Haftalık Ayrıntılı Ders İçeriği
HaftaTeorikUygulamaLaboratuvar
1Deri sanayinin tanıtılması
2Deri Sanayi atıklarının genel özellikleri
3Deri üretim aşamaları ve ortaya çıkan atık turlerinin öğrenilmesi
4Deri üretim aşamaları ve ortaya çıkan atık turlerinin öğrenilmesi
5Deri üretim aşamaları ve ortaya çıkan atık turlerinin öğrenilmesi
6Deri üretiminde kullanılan kimyasalların Üretim sırasında ve kullanım sırasındaki etkileri
7Ödev Sunumları
8ARA SINAV
9Deri üretiminde kullanılan kimyasalların Üretim sırasında ve kullanım sırasındaki etkileri
10Sıvı atıklar ve özellikleri
11Sıvı atıkların tekrar kullanım olanakları
12Katı atıklar ve özellikleri
13Katı atıklar, değerlendirme yöntemleri
14Katı atıklar, değerlendirme yöntemleri
15Ödev Sunumları
16FİNAL
Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar
Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları
Değerlendirme
Yarıyıl (Yıl) İçi EtkinlikleriAdetDeğer
TOPLAM0
Yarıyıl(Yıl) Sonu EtkinliklerAdetDeğer
TOPLAM0
TOPLAM0
Dersin Sunulduğu Dil
Staj Durumu
Yok
İş Yükü Hesaplaması
EtkinliklerSayısıSüresi (saat)Toplam İş Yükü (saat)
Ara Sınav122
Final Sınavı122
Derse Katılım31545
Proje Sunma224
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma15050
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma17575
Ev Ödevi22550
TOPLAM İŞ YÜKÜ (saat)228
Program ve Öğrenme Çıktıları İlişkisi

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27
ÖÇ1          3                
ÖÇ2 2    3 3 3                
ÖÇ3 3 132334 4                
ÖÇ43     3 4 44               
ÖÇ52 4   2  5 4  2            
* Katkı Düzeyi : 1 Çok düşük 2 Düşük 3 Orta 4 Yüksek 5 Çok yüksek
 
Ege University, Bornova - İzmir / TURKEY • Phone: +90 232 311 10 10 • e-mail: intrec@mail.ege.edu.tr